Christiania-talsmand: Forbudspolitik har slået fejl

DEBAT: Vi udsætter vores medborgere for en langt større risiko for afhængighed og psykoser, fordi forbudspolitikken forhindrer muligheden for kvalitetskontrol og vejledning, skriver Risenga Manghezi, talsmand for Christiania.

Af Risenga Manghezi
Talsmand for Christiania

Det første spørgsmål, vi må stille os selv i diskussionen om legalisering af cannabis er, hvor godt den nuværende forbudspolitik virker? Svaret er ligetil. Den virker overhovedet ikke.

Der bliver solgt mere og mere hash i Danmark, og vi bruger flere og flere ressourcer på at lade som om, vi gør noget ved det.

Jeg siger lade som om, fordi mange års nultolerancepolitik har bragt så beskedne resultater, at de er til at overse.

Nordlys-aktion uden effekt
Da politiet lavede sin stort anlagte Nordlys-aktion i 2014, fik man arresteret mere end 80 personer på Christiania, i København og på resten af Sjælland.

Handlen fortsatte uændret. Trafikken af kunder i Pusher Street flød videre som om intet var hændt, antallet af boder forblev det samme, og jeg tvivler stærkt på, at aktionen har gjort noget nævneværdigt indhug i de bagerste bagmænds tegnebøger.

Der er alt for mange penge og alt for mange risikovillige sjæle til, at Nordlys kunne blive andet end et blålys. Og aktionen illustrerer, hvordan vi som samfund lader som om, at vi gør noget ved problemet.

Katten efter musen
Vi sætter politimænd og uskyldige borgeres liv i fare i et katten-efter-musen-spil, der har stået på siden 2004, hvor VK-regeringen besluttede at slå hårdt ned på den åbenlyse handel.

Siden da er der blevet sat flere og flere politiressourcer ind. Men hvor er resultaterne?

Retorikken omkring indsatsen illustrerer den opgivende attitude. Det er den ”åbenlyse” handel, man vil gøre noget ved. Retorikken afslører intentionen. Eller manglen på samme.

Vi lader som om
For det er som om, at der er en erkendelse dybt inde i vores fælles retsbevidsthed. Et blødt punkt i hjertet hos selv de hårdeste retsordførere.

Erkendelsen er, at vi aldrig kan komme hashhandlen rigtigt til livs. Så lad os gøre noget ved den ”åbenlyse” handel. Lad os lade som om.

En reel regulering
Hvis vi reelt vil gøre noget for de udsatte unge, som er dem, der først og fremmest er i fare, når det handler om hash, så skal vi sætte ind med en reel regulering.

Vi skal gøre det lovligt for voksne og ansvarlige mennesker at indtage cannabis rekreativt. Og vi skal gøre det ulovligt for de mindreårige.

Der skal være et skel, for når det er ulovligt for alle, tager borgerne retsstatens formaninger lige så lidt alvorligt, som man gjorde under forbudstiden i USA.

Ingen kvalitetskontrol
Vi skal sørge for, at der er en mærkning af cannabis, så kunderne ved, om det, de indtager, svarer til en pilsner, til et skud vodka eller om det er noget, der kan sammenlignes med absint eller træsprit.

Lige nu er der ingen vejledning, ingen kvalitetskontrol og ingen beskyttelse for de talrige brugere af cannabis. Vi udsætter derfor vores medborgere for en langt større risiko for afhængighed og psykoser end nødvendigt.

Og så skal vi sikre, at vejledning omkring farerne ved cannabis er at finde samme sted som salget, så man dér, hvor man køber cannabis, kan få vejledning i, hvad man kan gøre, hvis man ønsker at reducere sit forbrug eller helt at stoppe.

Forsømt misbrugsindsats
Hvis vi vil beskytte de unge, så må vi tage et reelt ansvar for reguleringen af markedet. Vi bør gøre ligesom med alkohol og sætte klare regler for, hvad der er ansvarligt brug, hvor gammel man må være, og sikre en varedeklaration, der beskriver, hvor stærkt det er.

Det skal beskattes, og indtægterne skal gå til den misbrugsindsats, som vi så skammeligt har forsømt, fordi pengene skulle bruges til resultatløs symbolpolitik.

Hvis ikke vi tager det ansvar, så er der ingen oprigtighed i lovgivernes ord om, at de gerne vil passe på de unge. Så lader de bare som om.

Forrige artikel S: Hash kræver grundig overvejelse S: Hash kræver grundig overvejelse Næste artikel Kriminolog: Strafrisiko på hashforbrug har uheldige bivirkninger Kriminolog: Strafrisiko på hashforbrug har uheldige bivirkninger
 • Anmeld

  Simon Lodal · Network Manager

  Det er sund fornuft

  Og lad os få behandlet alle andre stoffer på samme måde.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig

  Lade som om...

  Så kan det ikke siges mere rigtigt og tydeligt.
  Men er der nogen på Christiansborg der lytter? To? Ingen?
  Et andet sted hvor der bliver brugt milliarder forgæves er på Jobcentre, beskæftigelsesvejledning m.m.
  På dette område "lader man også bare som om", og så kommer det hele ikke længere.
  Det svarer lidt til storbonden i gamle dage, der halvt under tvang havde sex med stuepigen; men når alle kunne se det om søndagen i kirken, blev der lagt et pænt beløb i kirkebøssen. Så kunne andre kirkegængere se, at han var et godt menneske.
  Det tager ikke lyset af, at Risenga Manghezis forslag er fuldstændig rigtigt; men læser man Preben Bang Henriksens indlæg i debatten fra i forgårs så forstår man, at fornuften er op imod nogle fuldstændig (i hvert fald på dette område) spejlblanke politikere, som er visionsløse og bagstræberiske udover enhver tænkelig grænse.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Lad os beholde reservatet for de utilpassede

  Tjah, nogle ønsker at Christiania udbredes til hele DK med os alle på dope og overførelsesindkomst og lediggang og selvbyggerhytter og fri erobring af andres ejendomme til efterfølgende billig legalisering. Men hvem der så skal arbejde og betale skatterne står hen i det uvisse. De fleste af os foretrækker nok status quo med et arbejdende og nøgternt velfærdssamfund og med Christiani som et reservat for de utilpassede. Så har vi da nogenlunde styr på det.

 • Anmeld

  Regula Maltry · pens. lærer

  Hash-salg

  Slut med overfald på Christiania, det hjælper alligevel ikke! Sælg Canabis under største kontrol fra apotekerne, så tager I fortjenesten fra rokkerne og staten kan ovenikøbet tjene på momsen. Lær af de erfaringer som andre lande i EU og USA har lavet med fri Hash.
  Men gør så en større indsats mod hårdere stoffer, som kokain, heroin og hvad de alle heder. Mærkeligt, at man aldrig hører om en razzia mod disse stoffer, i de miljøer, hvor de bliver brugt og handlet. Er det fordi højere magter end CA tjener fedt på dem ???

 • Anmeld

  Risenga Manghezi

  Viden frem for fordomme

  Kære Bertel Johansen. Det er ærgerligt, at dit syn på Christiania er baseret på fordomme frem for viden omkring, hvordan fristaden fungerer. Christinia bruger omkring 30 millioner kroner området på at vedligeholde infrastruktur, drive børneinstitutioner, udføre dagsrenovation, m.m. Det er for størstedele udgifter som Københavns Kommune skulle afholde, men som vi vælger selv at betale fordi vi insisterer på at skabe socialt rummelige arbejdspladser og have flere varme hænder i vores børneinstitutioner. Jeg skriver dette for at forklare dig en af måderne hvormed Christiania bidrager til velfærdsstaten. De fleste Christianiatter har almindeligt arbejde og arbejder som arkitekter, læger og håndværkere i samfundet. Vi betaler vores skat med glæde og har intet ønske om at resten af Danmark skal indrettes som Christiania. Hvis du har lyst til at få syn for savn ville jeg foreslå dig at tage en rundtur på Christiania, ligesom mere end en million mennesker gør årligt. Christiania handler om andet og mere end Pusher Street.

 • Anmeld

  Jan Busschow · Cannabis entusiast

  Tror ikke det kan siges mere rigtigt..

  Tror det er en af de eneste fornuftige artikler jeg har set længe. Dejligt at se talsmanden snakke generelt og ikke kun Christiania for dette er ikke et lokalt problem men et landsdækkende fænomen.

  Jeg har aldrig forstået hvornår det har hjulpet at straffe folk som enten er i problemer med hash eller som bruger det medicinsk og det er jo det vi kan konstatere sker, for ikke at tale om alle de mennesker som har styr på deres liv og stadig ryger hvorfor skal de kriminaliseres og være en skamplet?

  Jeg er fuldt enig i artiklen, vi er nødtil at se på hvad forbuddet er til for og om det udføre sin opgave tilstrækkeligt nok til at lade det fortsætte. Hvilket det ikke findes statistikker for.
  Vi er simpelthen nødtil at se på problemet med andre øjne for at finde en vej hvor vi kan gøre folk ansvarlige istedet for at straffe dem.

  Til dem som tror at en legalisering og regulering vil føre til at Danmark går op i en hash røg og arbejdsmarkedet kolapser og hvad har vi af dommedags senarier forskyldt af hash..
  Der findes ingen evidens for at det nogen sinde vil ske ud over i jeres hypoteser.. Starter vi med at kigge på vores egne tal mens vi har haft forbuddet så er det ret tydeligt at alle tal er stigende, mere forbrug, mere salg osv osv osv.. Det må jo være det vi kalder kraftig modgang hvis vi ikke kan jævne de tal..
  Omvendt skal vi ikke længere væk en Portugal som har 15 års erfaring med afkriminalisering af alle stoffer til eget forbrug, det er lovlig at rende rundt med cannabis, heroin, cocain eller extacy og forbruge som du har lyst. Det sjove ved Portugal er at deres tal er jævnt faldende og falder stadig efter 15 år, de har desuden mindre kriminalitet generelt efter de fjernede forbuddet, der er mindre dødstal osv osv..

  Rejser vi lidt tættere på så har vi Holland som et andet godt eksempel på at en legalisering gør jobbet bedre end et forbud, her er alle tal også nedadgående..

  Så kom igen med hypoteserne om at et forbud giver flere stofmisbrugere og andet skræmmende, for det passer simpelthen ikke.