Dommerforeningen: Adgangskontrol til alle domstole

DEBAT: Tryghedsfølelsen er øget ved fem retter, der som forsøgsordning har haft adgangskontrol ved indgangen til retten. Ordningen bør nu gøres permanent, mener Mikael Sjöberg, formand for Dommerforeningen.

Af Mikael Sjöberg
Formand for Den Danske Dommerforening

Dommerforeningen har i mange år kæmpet for, at sikkerheden øges ved domstolene. Indtil for nylig kunne enhver gå frit ind fra gaden og ind i enhver retssal uden at blive mødt med nogen form for kontrol.

En række voldelige episoder og episoder med optræk hertil medførte stigende utryghed hos rettens personale, hos vore domsmænd og blandt dommerne. Vi har aldrig anet, hvor mange besøgende, der bærer våben i vore restbygninger, men et kik over sundet til Malmø, hvor man har haft adgangskontrol i en årrække, har vist os, at antallet formentlig er temmelig stort.

Det var trist, at der skulle en tragisk hændelse til i Københavns byret i september 2014, før man tog vores ønske om sikkerhed for besøgende og personale ved domstolene alvorligt. Det førte som bekendt til, at der blev indført en forsøgsordning ved fem byretsembeder – ved Københavns Byret og ved retterne på Frederiksberg, i Glostrup, Aarhus og Aalborg. De fem embeder er udvalgt af Domstolsstyrelsens bestyrelse. Der er tale om to-tre forskellige sikkerhedsordninger, men fælles for dem alle er, at der er kontrol af de besøgende ved indgangen til retten.

Domstole skal have yderligere midler
Forsøgene er blevet evalueret over sommeren, og resultatet er ret entydigt: Tryghedsfølelsen er øget ved de fem retter. Dommerforeningen er derfor meget tilfreds med, at forsøgsordningen ved de fem retter er forlænget til udgangen af 2017. Dommerforeningen ønsker, at alle landets øvrige retter skal tilbydes den samme sikkerhed, som ved de fem forsøgsembeder, og at ordningen gøres permanent.

Der er ikke tvivl om, at adgangskontrol ved alle landets domstole vil være rasende dyrt. Det er imidlertid heller ikke sikkert, at der er behov for den samme kontrol og sikkerhed ved alle embeder. Risikoprofilen er givet forskellig alt efter, om vi befinder os i København eller i provinsen, og ønskerne til sikkerhed kan lokalt være forskellige. Nogle steder foretrækker man adgangskontrol, andre steder foretrækker man flere vagter på gangene. Domstolsstyrelsen har derfor iværksat en undersøgelse af behovet ved landets øvrige retter, så man kan tilgodese sikkerheden med lokale løsninger.

Givet er det imidlertid, at domstolene ikke selv har råd til at betale for sikkerheden. Domstolenes budgetter er i forvejen skrabede, og vi har været og er udsat for følelige besparelser. Skal sikkerheden derfor tilgodeses, må og skal der tilføres yderligere midler til domstolene. Vi håber og tror dog på politisk forståelse. Regeringen forventer at få vedtaget en ”respektpakke” her i efteråret, og i den sammenhæng er det helt afgørende, at folk kan opsøge vore domstole uden at skulle frygte for deres sikkerhed.

Forrige artikel Debat: Halter sikkerheden ved danske domstole? Debat: Halter sikkerheden ved danske domstole? Næste artikel Forsvarsadvokater: Intet behov for fast adgangskontrol ved domstolene Forsvarsadvokater: Intet behov for fast adgangskontrol ved domstolene