Dommerfuldmægtige: Adgangskontrol er vigtigt for vores tillid til systemet

DEBAT: Der er stort set konsensus blandt ansatte i domstolssystemet om, at adgangskontrollen skal fortsætte. Det er også vigtigt for den folkelige tillid til retssystemet, skriver Nina Palesa Bonde.

Af Nina Palesa Bonde
Formand for Dommerfuldmægtigforeningen

Skudepisoden i Københavns Byret, hvor en advokat blev dræbt og en borger alvorlig såret, bliver oftest nævnt som den eneste årsag til, at der nu ved fem byretter som et forsøg er indført adgangskontrol.

Der er dog mange gode grunde til, at der skal være adgangskontrol ved Danmarks Domstole. Og grundene bliver tydelige, når man stiller sig selv nogle få spørgsmål.

Vidner kan afskrækkes
Alle landets retter har dagligt besøgende, som har mere eller mindre lyst til at møde op. 

Eksempelvis sidder vidner skulder mod skulder med den tiltalte og måske senere dømte og med dennes venner og familie, før de skal ind og afgive en ikke altid populær forklaring. Her vil blot synet af et våben kunne afskrække et vidne fra at udtale sig.

Kritikere af adgangskontrollen vil slå på, at man blot kan opsøge vidnerne på åben gade. Forskellen er, at alle involverede ved præcis, hvor og hvornår vidnet møder op i retten. Hvis de ikke møder op, kan politiet endda hente dem.

Vidnerne er derfor mere udsatte ved deres besøg i retten end ellers. Det giver domstolene et særlig ansvar for at undgå alle episoder i rettens lokaler, hvor våben er involveret. Adgangskontrollen skal altså sikre, at de besøgende føler sig trygge.

Kan kritikere af adgangskontrollen præsentere en bedre vej til at beskytte de besøgende, som ellers kan møde en person med en pistol, et slagvåben eller en kniv under sit besøg i retten?

Tilliden til systemet
Domstolenes funktion er at løse konflikter. Den opgave løser vi i Danmark så godt, at Danmark for syvende år i træk ligger helt i top i Europa som det land, hvor befolkningen har størst tillid til retssystemet.

Adgangskontrol ved alle retterne er anslået til at koste cirka 60 millioner kroner. Det er en udgift, som naturligvis er hver en krone værd, hvis alternativet er, at tilliden til systemet falder, hver gang der er en episode med våben. Hvis en borger skal bruge domstolenes hjælp til at løse en konflikt eller at tale sin sag som vidne eller offer, så skal systemet også værne om den tillid.

Ville du selv have mest tillid til det retssystem, hvor man ved, at bandemedlemmerne, den vrede tidligere ægtefælle, den forsmåede forretningspart eller en anden tilfældig person, som kommer gående direkte ind fra gaden, ikke bærer våben i lokalerne, eller til et retssystem uden adgangskontrol?

Mindst en utilfreds borger
Der er mere end 2.000 ansatte ved Danmarks Domstole. Personalet såsom dommere, dommerfuldmægtige og kontorpersonale er dagligt involveret i sager, hvor der bliver afsagt domme eller truffet beslutninger, hvor der typisk er mindst én utilfreds borger involveret.

En adgangskontrol sikrer, at de ansatte ikke angribes med våben, mens de er på arbejde, så de kan handle efter loven og ikke andet. Derfor beskytter adgangskontrollen retssikkerheden.

Er der gode grunde til ikke at indføre adgangskontrol, når der ellers er risiko for at skade retssikkerheden?

Et fælles ønske
Med undtagelse af enkelte advokater, som har mistet tålmodigheden ved at stå nogle få minutter i kø, er tilbagemeldingerne fra de besøgende, ansatte og professionelle aktører positive. Der er et enormt ønske om at få adgangskontrol. Det er historisk, at et samlet domstolssystem rejser så klart et ønske, som ønsket om adgangskontrol er.

Derfor er det det overraskende, at det ikke er lykkedes politikerne at finde den særbevilling, som er nødvendig for at imødekomme retternes ønske om adgangskontrol.

Der er ingen grund til at vente på flere fatale episoder, når der er mange gode grunde til at indføre adgangskontrol.

Hvad venter vi på?

Forrige artikel Advokat: Adgangskontrol skaber ikke tryghed Advokat: Adgangskontrol skaber ikke tryghed Næste artikel Dommer: Respekten for autoriteter er forsvundet Dommer: Respekten for autoriteter er forsvundet