Elmquist: Drop adgangskontrol for advokater

DEBAT: Det giver ingen mening, at advokater skal gennem adgangskontrollen ved byretter, mens anklagere og politifolk gelejdes udenom, skriver Bjørn Elmquist.

Af Bjørn Elmquist
Formand Retspolitisk Forening

En advokat blev skudt og dræbt under sit arbejde i Københavns Fogedret. Efterfølgende iværksattes en kontrolordning, der går ud på visitering og personundersøgelse af alle advokater, der møder i retten.

Den form for logik giver mig mindelser om de klassiske historier om de gæve, men bestemt ikke ret kløgtige bønder, der for mange generationer siden skulle have levet på Mols.

Jeg vedstår, at sagen er sat på spidsen i min superkorte resumering ovenfor. Der er rent faktisk tale om en forsøgsordning, som kun omfatter få af de danske retskredse. Og det er i princippet alle udefra, som skal ind i retsbygningen, der undersøges.

Undtag advokater
Så hvorfor skulle advokater dog undtages?

Jo, det bør de, for der er gjort undtagelse for anklagerne og politifolk. Mod behørig billedlegitimation gelejdes de med deres mapper, tasker, sagsakter, PC’er, smartphones og mobiltelefoner med videre uden om kontrollen, så de kan komme ind og gå i gang med deres virke.

Den undtagelsesordning bør efter min mening udvides, så den omfatter advokater, der jo på helt tilsvarende vis er på vej ind i retssalen for at fungere professionelt. Er det en straffesag, der behandles, er den pågældende advokat oven i købet beskikket som forsvarer af den ret, hvor der konkret gives møde, hvorimod retten ikke altid på forhånd har styr på, hvem der er mødende anklager. Også advokater har billedlegitimation, der opfylder de samme kvalitetskrav som anklagernes.

Faktisk har Københavns Byret, der er en af de retskredse, hvor denne forsøgsordning med adgangskontrol er sat i værk, indrettet den, så også advokater ved forevisning af billed-ID går uden om kontrollen.

At det forholder sig sådan i præcist den retskreds, hvor drabet, som udløste hele forsøgsordningen, fandt sted, har ikke kunnet overbevise retten på Frederiksberg eller retten i Glostrup om, at der også i denne henseende bør ske ligestilling mellem anklager og forsvarer.

Et princip om ligestilling
Der har i pressen været refereret udtalelser om, at det blandt advokaterne kun er de ”sædvanlige” kværulanter, som gør vrøvl over at skulle kontrolleres. Hverken det overordnede princip om ligestilling eller indsigelser af mere praktisk karakter gør altså åbenbart indtryk.

Ingen af de to retsbygninger har i øvrigt kantiner eller lignende, så ved heldagsretsmøder skal man ud, hvis man vil have frokost, og ved tilbagekomsten på ny igennem kontrollen. Er der nogen, som skal ud for at ryge eller for at få frisk luft, gælder det samme.

Nogle vil således affærdige hele denne problemstilling med, at det er en ren bagatel. Efter min opfattelse er der da også helt klart andre aspekter i princippet om ligestilling mellem anklager og forsvarer med langt mere substans end i spørgsmålet om adgangskontrol.

Men når det er sagt, bør det da være en seriøs og relevant opgave at målrette og effektivisere også en forsøgsmæssig adgangskontrolordning som denne. Der er intet belæg hverken erfaringsmæssigt eller logisk for, at visitering med videre af advokater på vej ind i retten skulle øge sikkerheden i retssalene eller i retsbygningerne i det hele taget. Det var jo ikke en kollega, som stod bag drabet på advokaten i fogedretten.

Mangler der sund fornuft og sagligt belæg for lovgivning og regulering i det hele, er der tale om sjusk og dårligt arbejde, som bidrager til at udhule respekten for reglerne.

Forrige artikel Dansk Erhverv: Det offentlige skal bøde for datasjusk Dansk Erhverv: Det offentlige skal bøde for datasjusk Næste artikel Advokater: Brug kun kløgtig adgangskontrol ved retterne Advokater: Brug kun kløgtig adgangskontrol ved retterne