Fængselsformand: Volden skal bremses og økonomien på plads

NYTÅRSØNSKER: Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, har få men afgørende ønsker til 2017. For fængselsvæsnet byder året både på ny direktør og ny flerårsaftale.

Inden det hele for alvor går løs i 2017 for Fængselsforbundets formand Kim Østerbye, skal de ansatte i landets fængsler og arresthuse have ny øverste chef.

Kriminalforsorgens direktør Johan Reimann går i starten af det nye år på pension, og Justitsministeriet er netop nu i færd med at finde hans afløser.

Uanset, hvem der bliver, ligger der allerede nu godt med opgaver og venter på at blive håndteret i løbet af 2017.

Ifølge Kim Østerbye er en af de altafgørende hovedopgaver for den nye direktør at bruge året på at få sat en stopper for den vold mod de fængselsansatte, som for alvor er kommet på dagsordenen i det forgangne år.

”Vi skal have skabt et klima i fængslerne, som kan knække voldsspiralen. Det er både i Kriminalforsorgen centralt og ude lokalt, man skal i gang,” siger Kim Østerbye.

Hans skudsmål for den afgående direktør er i det store hele positivt. Men Johann Reimann eftermæle svækkes i Kim Østerbyes øjne af, at han ikke i tilstrækkelig grad har fået styr på Kriminalforsorgens nye struktur.

Regionale kongedømmer skal styres
Rent organisatorisk bliver det ifølge fængselsformanden en hovedopgave for den nye direktør at få Kriminalforsorgen til at fungere som et samlet hele.

Siden den nye struktur trådte i kraft i 2014 har de fire nye områdekontorer i hans øjne vist sig lige lovligt egenrådige og ledelsesresistente.

Som eksempel peger han på et ellers fornuftigt samarbejde med Kriminalforsorgens koncernledelse om at dæmme op for udbredelsen af ulovlige mobiltelefoner i fængslerne.

”Vi havde en aftale om opstramninger omkring mobiltelefoner under opsejling allerede, inden ministeren besluttede at handle. Men det blev aldrig nogensinde gennemført, fordi man ikke rigtig ville gøre noget for det derude,” siger Kim Østerbye.

Skal Reimanns arvtager for alvor vinde popularitet blandt de ansatte i landets fængsler, skal vedkommende ifølge Kim Østerbye anerkende, at der er behov for at sikre rum til godt klassisk relationsarbejde.

Forhærdede i fængslerne
Der er ikke kun brug for tilstrækkeligt med ansatte i fængslerne. De ansatte skal også have mulighed for at bruge mindre tid på sagsbehandling og mere tid ude blandt de indsatte.

”Det er, når man er ude blandt de indsatte, at man kan finde ud af, hvad der foregår, om der er noget under opsejling. Den tid er eksisterer bare ikke i dagligdagen i et lukket fængsel,” siger Kim Østerbye.

Han roser både Kriminalforsorgen såvel som politiet og Justitsministeriets departementschef Barbara Bertelsen for det foregående års indsats i forhold til vold og trusler mod de ansatte.

Men i takt med at flere og flere de seneste år afsoner med fodlænker eller under samfundstjeneste, er tonen i fængslerne generelt blevet hårdere.

”Også den særlig indsats over for bande- rockermiljøet er med til at sætte særligt det lukkede miljø under pres,” siger Kim Østerbye.

Han skulle egentlig kunne være gået ind i 2017 med en nogenlunde vished om de kommende års økonomiske og strukturelle rammer for Kriminalforsorgen.

Politikere på kompleks opgave
Men i efteråret besluttede regeringen, at den planlagte fornyelse af Kriminalforsorgens økonomiske flerårsaftale skulle udskydes et år til udgangen af 2017.

Udgangspunktet for de kommende forhandlinger er et Kriminalforsorgen, der de senere år har kørt med ledig kapacitet og mindreforbrug på grund af et lavere belæg end forudsat.

Samtidig har en række arrester rundt om i landet til huse i mindre bygninger, der er langt fra tidssvarende.

”Vi er nødt til at tilpasse kapaciteten, hvilket må betyde, at noget skal lukke. Og her er de gamle arresthuse klart i spil, fordi de små ikke længere er gearet til at have den type fanger, vi har i dag,” siger Kim Østerbye.

Samtidig bliver 2017 også året, hvor det nye fængsel på Falster forventes at blive taget i brug. Her bliver der plads til omkring 250 indsatte og et nogenlunde tilsvarende antal ansatte.

Samlet set står politikerne ifølge Kim Østerbye over for en ekstremt kompleks opgave, når de skal få alle de ender til at gå op.

Forrige artikel Retspræsidenter: Urimeligt at skære i salær til forsvarsadvokater Retspræsidenter: Urimeligt at skære i salær til forsvarsadvokater Næste artikel Ingen klagesang da Nævnenes Hus slog dørene op Ingen klagesang da Nævnenes Hus slog dørene op