Om Altinget: justits

OM OS:  Altinget: justits leverer nyheder, debat og baggrund om dansk retspolitik.

Altinget: justits beskæftiger sig med retspolitik i bred forstand, men med særligt fokus på myndigheder og aktører, der knytter sig til Justitsministeriets ressort-område. 

Centralt står samspillet mellem Folketinget, ministerium og det øvrige justitsvæsen (politi, anklagemyndighed, efterretningsvæsen, domstole og kriminalforsorgen).

Med kritisk og konstruktiv journalistik vil portalen belyse den politiske beslutningsproces og de ofte komplekse sammenhænge på det retspolitiske område. Ud over nyheder, baggrundsartikler og analyser er det et selvstændigt hovedfokus at understøtte og styrke den politiske debat.

Udgivelser
Altinget: justits udkommer hver mandag med overblik over den kommende uge, og hver tirsdag udsendes et nyhedsbrev med aktuelle analyser, nyheder, baggrund, interviews og portrætter. Hver torsdag kommer et nyhedsbrev med debat om et aktuelt emne inden for retsområdet.

Kontakt
Hvis du har ideer eller input til interessante historier, er du velkommen til at kontakte redaktionen:

Har du spørgsmål til dit abonnement, så kontakt adm@altinget.dk