Organisationer advarer mod stop for stofbehandling til udvisningsdømte

HØRING: Regeringens ambition om at begrænse stofbehandling for udvisningsdømte i fængslerne møder kritik. Trods advarsel om muligt konventionsbrud er der støtte fra et flertal i Folketinget.

Mindre undervisning og misbrugsbehandling kan give større problemer i fængslerne og bringe Danmark på kant med sine internationale forpligtelser.

Det er budskabet i høringssvarene fra en række organisationer til et aktuelt lovforslag. Forslaget har til hensigt at forringe vilkårene for udvisningsdømte udlændinge, der afsoner i danske fængsler. De kritiske bemærkninger retter sig særligt mod lovforslagets intention om at begrænse de udenlandske indsattes adgang til misbrugsbehandling.

Fra Fængselsforbundets side peger man blandt andet på, at det vil kunne få ”uheldige menneskelige og retsprincipielle konsekvenser”.

Login