Politisk flertal: Forbyd imamer at være domsmænd eller nævninge

FORBUD: Ligesom præster skal imamer ikke være domsmænd eller nævninge. Det mener et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Alternativet. Justitsministeren vil undersøge fortolkningen af retsplejeloven.

Ingen imamer skal kunne være domsmænd eller nævninge i de danske retssale.

Det mener et flertal på Christiansborg bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Alternativet.

Det skriver Information.

”Vi synes ikke, at imamer skal kunne blive domsmænd eller nævninge,” siger Dansk Folkepartis integrationsordfører, Martin Henriksen, til Information og tilføjer:

”Så kan de sidde der og dømme efter sharia – eller hvad ved jeg. Det ville se kønt ud. Derfor må vi have det skåret ud i pap, at imamer selvfølgelig ikke kan blive domsmænd eller nævninge.”

Ifølge retsplejeloven kan såkaldte gejstlige fra anerkendte eller godkendte trossamfund ikke være domsmænd eller nævninge. Det betyder, at eksempelvis præster er udelukket fra det hverv.

Socialdemokratiet og Alternativet er enige med Dansk Folkeparti i, at der bør være ligestilling blandt religiøse forkyndere, således at reglen gælder for alle, også selvom de ikke kommer fra anerkendte eller godkendte trossamfund. Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, tilføjer, at hun vil samle et flertal i Folketinget mod regeringen, hvis justitsminister Søren Pape Poulsen (K) ikke når frem til samme konklusion.

Pape vil undersøge loven
Justitsminister Søren Pape Poulsen oplyser i et svar til Folketingets Retsudvalg, at det er Kirkeministeriets vurdering, at alle imamer fra godkendte og anerkendte trossamfund er opfattet som gejstlige, og derfor kan de ikke være domsmænd eller nævninge.

Men dertil kommer, at der ikke er registreringspligt for trossamfund, og dermed findes der en del trossamfund, som hverken er anerkendt eller godkendt.

Ifølge Information er der en række muslimske trossamfund i Danmark, der ikke er registreret, hvilket betyder, at en del imamer kan være domsmænd eller nævninge. Det gælder blandt andet imamer fra den omstridte Grimhøjmoské i Aarhus.

Søren Pape skriver i sit svar, at Justitsministeriet nu vil undersøge, hvordan bestemmelsen i retsplejeloven fortolkes og anvendes i praksis. Derefter vil han tage stilling til, om loven skal ændres.

”I forlængelse heraf vil Justitsministeriet – efter drøftelse med Kirkeministeriet – overveje, om der er grundlag for at foretage yderligere, herunder eventuelt at ændre ordlyden af retsplejelovens § 70,” skriver han.

Forrige artikel Socialdemokratiet er Løkkes største retspolitiske støtte Socialdemokratiet er Løkkes største retspolitiske støtte Næste artikel Jens Hartig takker nej til Højesteret Jens Hartig takker nej til Højesteret