Zenia Stampe: Hash-forbud gøder de kriminelle miljøer

DEBAT: Hvis staten kontrollerer hashsalget, kan vi bruge indtægterne ubeskåret til forebyggelse, oplysning og behandling af misbrug. Det er en bedre løsning end at overlade milliardomsætningen til de kriminelle bander, skriver Zenia Stampe (R).

Af Zenia Stampe (R)
Retsordfører

Jeg har prøvet at ryge hash et par gange. Og jeg inhalerede faktisk også. Men jeg må sige, at det ikke er noget, jeg har haft nogen stor oplevelse ud af. Hverken til den positive eller negative side.

Derfor er det for mig entydigt et politisk og ikke et personligt spørgsmål: Skal vi i et eller andet omfang legalisere hash og marihuana i Danmark?

En tydelig forandring
Det er et spørgsmål, som vi har diskuteret i mange år i Radikale Venstre. Der er stærke fortalere for flere positioner i mit parti.

Men på det seneste har vi oplevet en tydelig forandring. Vægten i partiet er tippet, og vi er mange, der er blevet overbevist. Det er på tide, at vi i Danmark foretager et landsdækkende forsøg med statskontrolleret hashsalg.

Overlader omsætning til kriminelle
For salget af hash og marihuana er i dag kontrolleret af hårdkogte kriminelle bander. Sådan er det på Christiania, og sådan er det i hele Danmark.

Der er penge i hash, enorme beløb. Forbuddet mod hash medfører, at vi hvert år overlader en milliardomsætning til kriminelle. Skattefrit.

Og politiet bruger enorme ressourcer på at bekæmpe hashandelen. Men der er intet, der tyder på, at det fører til mindre brug af hash. Udenlandske forsøg med lovliggørelse af hash peger ikke på, at det nødvendigvis fører til et højere forbrug i samfundet.

Ikke for forbrugerens skyld
Vi må konstatere, at der er rigtig mange almindelige danskere, der ikke ser brugen af hash eller marihuana som noget stort problem.

Der er den ældre dame på 78, der mødes med de andre på plejehjemmet og i hemmelighed ryger hash. Der er syge mennesker med for eksempel sklerose eller epilepsi, der har gavn af medicinsk hash til at dæmpe symptomerne. Og der er tusindvis af danskere, der bruger hash eller marihuana som et mildt rusmiddel på linje med alkohol til festlige lejligheder.

Men det er faktisk ikke for deres skyld, at vi vil lave et forsøg med statskontrolleret salg af canabis.

Til hjælp for misbrugerne
Det gør vi først og fremmest af hensyn til dem, der betaler den højeste pris for den kriminaliserede hashhandel. Nemlig misbrugerne. Hashmisbrug er et problem. Fuldkommen som det er et problem at være afhængig af lovlige substanser såsom alkohol eller piller.

Problemet med hashmisbrugerne er bare, at de er svære at komme i kontakt med. For vi har skubbet dem direkte i armene på skruppelløse kriminelle, som gør alt, hvad de kan, for at fastholde dem i misbruget og gøre dem afhængige af det kriminelle miljø.

Indtægter går til forebyggelse
Med statskontrolleret hashsalg får vi mulighed for at trække hash-misbrugerne væk fra de kriminelle miljøer. Og vi får adgang til at kombinere salget af hash med oplysning og tilbud om behandling.

Vi foreslår, at indtægterne fra det statskontrollerede hashsalg går ubeskåret til forebyggelse, oplysning og behandling af misbrug. Hensynet til misbrugerne og muligheden for at møde dem med oplysning og behandlingstilbud er det vigtigste argument for at lave et forsøg med statskontrolleret salg af hash.

Naboer betaler høj pris
Men der er også en anden gruppe, der betaler en høj pris for den kriminaliserede hashhandel. Og det er naboerne. Dem, der skal lægge gader og baggårde til hashhandlen.

Vi løser ikke deres problem ved at lukke Pusherstreet. Vi flytter bare problemet videre til nogle andre. Det kan vi ikke være bekendt.

Med det nuværende system er virkeligheden: Vi leverer økonomi til de kriminelle. Vi leverer adgang til rekruttering til de kriminelle. Vi svigter misbrugerne. Og vi svigter naboerne. Sådan er det.

På tide med nytænkning
Men der er ingen grund til, at vi i Danmark er så naive, at vi leverer både gødning og vanding til underskoven af organiseret kriminalitet. Det må vi holde op med.

Vi må se mod de efterhånden mange positive udenlandske erfaringer med kontrolleret lovligt hashsalg. Det er på tide, at vi tænker nyt.

Forrige artikel Venstre: Fri hash på prøve? Nej tak! Venstre: Fri hash på prøve? Nej tak! Næste artikel Paneldebat: Hvordan vil et statskontrolleret hashsalg fungere i praksis? Paneldebat: Hvordan vil et statskontrolleret hashsalg fungere i praksis?
 • Anmeld

  Søren Degnbol · Strandskade

  Alkoholikerne vil aldrig stemme for!

  Ja da, det er den eneste rigtige vej at gå.
  Udover at en legalisering som sagt fjerne en stor del at bandekriminaliteten, baseret på den øjeblikkelige og kortestet vej til berigelse. Er en legalisering også med til at fjerne de kriminelles lyst til at tilføre stoffet ”syntetiske hjælpemidler” således behovet for de indsmuglede mængder er mindre, og hashen dermed væsentlig stærkere. Hvilket, efter det oplyste, forstærker misbrugernes muligheder for at udvikle psykiske lidelser samt større afhængighed.
  Et fænomen der efter sigende ikke er udbredt i Holland, hvor omgangen med hash ses i alle samfundets kredse, høj som lav, uden nævneværdig negativ effekt da hashen er ”ubehandlet” og altså ikke tilført ”syntetiske” midler. Altså en sidegevinst ved statskontrolleret import og salg.
  Men alt i alt er den danske diskussion om legalisering af hash eller ej - på mange måder ude af saglig fokus! Da det er en af ideologiernes mindre politiske kamppladser, helt på linje med Christiania forholdene.

 • Anmeld

  Karl Rølle

  Godt forslag!

  Jeg kender folk der elsker at hade Zenia, men som vil synes godt om dette.
  Jeg forstår heller ikke den indædte modstand, mod at få statslig styring på hash salget. Det ville, i det mindste minimere kriminelle i at tjene på salget og give penge til ordentlig behandling af misbrugere. Selvfølgelig vil der stadig være folk der ikke kan styre deres forbrug, det samme i dag. Godt sagt Zenia ;-)

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig

  Forskellige stoffer

  For en gangs skyld har vi her en politiker, der har gennemtænkt en sag grundigt og sat sig ind i tingene. Tak for det Zenia.
  Almindeligvis er jeg ikke enig med dit parti; men her har du ramt sømmet på hovedet 100 %.
  Men sikken et slagsmål du skal ud i for at komme igennem til løsningen.
  Langt de fleste politikere på Christiansborg aner ikke hvad hash er og så længe de fleste politikere ikke forstår hvad forskellen er på euforiserende, præstationsfremmende og narkotiske stoffer; men blot under ét kalder alle stoffer for narko (dog ikke alkohol, som de ikke ved er et euforiserende stof) så vil der være en meget lang og besværlig vej til målet for det klarsyn du lægger for dagen.
  Held og lykke i din videre kamp.

 • Anmeld

  Nils Vest · Filminstruktør

  Strudsepolitikere

  Vi - og mange andre, bl.a. SF og Enhedslisten - har sagt det gang på gang inde på Christiansborg. Men flertallet af politikerne leger strudse. Eller også er de ikke deres vokse nok til deres job.

  I 2003 var vi en delegation fra Christianias Kulturforening sammen med fhv. justitsminister Ole Espersen, apoteker Hardy Madsen fra Christianshavn og fhv. bestyrelsesforkvinde for JL-Fonden Lise Lauritzen Loft, der fik foretræde for Sundhedsudvalget. Udvalgsmedlemmerne nikkede venligt, men intet skete, ud over at man tillod syntetisk cannabinol fra medicinfabrikkerne.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Tåbelig naivt

  Rendyrket naivitet, typisk for De Radikale. Tobakken er legaliseret, og alligevel financierer illegal tobak bandemiljøer. Hvad bliver det næste ? Heroin som legaliseret statshandel ? Naturligvis kan enhver kriminalitet fjernes ved at gøre aktiviteten lovlig, det gælder såvel hastighedsoverskridelser i trafikken som joint og ågerrenter, men på den måde bliver det umuligt at opretholde et civiliseret samfund hvor vi alle kan leve et bare nogenlunde godt liv. Fri hash er en pind til de mindre egnede unges ligkiste, men nu har De Radikale og Zenia Stampe jo heller aldrig bekymret sig om det segment.

 • Anmeld

  Christina E Sørensen · ældre borger

  Strudsepolitikkens følger

  Imens skiftende politikere har diskuteret sig bevidstløse i de sidste fem årtier - siden hashen gjorde sit indtog på det danske marked for alvor - har disse folkevalgtyes strudsepolitik skabt et givtigt marked, der ikke blot har tiltrukket, men stadig tiltrækker flere voldelige og nu også udenlandske bander til Danmark. P.gr.a. kriminaliseringen er alle stoffer blevet blasndet sammen i de samme miljøer, våben er kommet til og dette af politikerne skabte marked har nu ført til forhold, hvor man som borger står lamslået overfor de mange skyderier der optrappes alt mere. Og hvorfor? Fordi der er penge at hente. Vågn nu op inden vi har resten af europas mafiar swom vil have del i kagen. Og lad os så være i fred med vores ugentlige lille pibe til hygge og samvær, der er fri fra stress , vold og aggressioner.

 • Anmeld

  Helge Rasmussen · Kan cyk.

  Folketingets vedtagne narkopolitik:

  Hash er farlig narkotika!
  Cannabis farlighed sammenlignet med legale rusmidler på verdensplan.
  2015:
  5 millioner døde af tobaksrygning
  2,5 millioner døde af alkohol
  0 døde af Cannabis
  2013:
  2 døde af Cannabis kombineret med hjertesygdom og blandingsmisbrug.
  Kilder:
  http://www.worldometers.info/
  Data as of December 29, 2015.
  4,963,034 Deaths caused by smoking this year
  2,483,083 Deaths caused by alcohol this year
  http://time.com/10372/marijuana-deaths-german-study/

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Statistik lyver.

  Statistik kan lyve om mange ting, bl.a. om dødsfald og årsagen til det. Der er ting der er farlige, og for nogle dødelige, men som alligevel er nødvendige og acceptable og ønskelige, som f.eks. trafik, alkohol, flyvning, skarpe knive i køkkenet, faldskærmsudspring, dødsdromkørsel o.s.v. Men det betyder jo ikke automatisk, at vi skal tillade et nyt farligt rusmiddel til bedøvelse og passivisering af især dårligt fungerende unge, og dermed lægge grunden til deres livsvarige afhængighed og et liv på overførelsesindkomst fordi uddannelsen blev ødelagt. Zenia Stampe kan muligvis håndtere en joint eller to, men som ansvarlig politiker burde hun tænke bare lidt mere over situationen for alle de andre.

 • Anmeld

  Lars Vestergaard

  På hovedet! Start med at investere.

  Start med at investere.
  Afsæt penge til forebyggelse, oplysning og behandling af alle former for misbrug af såvel alkohol, tobak, hash og kemikalier.

  Hensynet til misbrugerne og muligheden for at møde dem med oplysning og behandlingstilbud tilsiger at oplysning, forebyggelse og behandling bør intensiveres uanset om diverse midler er legale, afgiftsbelagte eller ej.

  Misbrugsbehandlingen er lige så elendig som psykiatrien.
  Det er almindelig kendt at en del misbrug er at betragte som selvmedicinering, - også kaldet dobbeltdiagnoser.
  De psykiatriske behandlere afviser misbrugerne og henviser til misbrugsbehandlerne, mens misbrugsbehandlerne afviser de psykisk syge og henviser til psykiatrien.
  Resultatet er at denne betydelige gruppe hverken behandles af de kommunale misbrugsbehandlere eller regionernes psykiatri.

  En betydelig del af misbrugene kan formentlig henføres til trivselsproblemer, herunder psykiske, sociale, fysiske og intellektuelle problemer og handicaps.

  At kræve fri hash, som forudsætning for at intensivere oplysning, forebyggelse og behandling er at tage problemerne i den forkerte rækkefølge. Det ligner en dårlig undskyldning for ikke at afsætte de fornødne midler på finansloven.

  I det omfang hash og diverse indholdstoffer har en påviselig positiv virkning bør de gøres tilgængelige på recept.

  (Jeg har for nogle år siden stemt for liberalisering af hash på et radikalt landsmøde, men vil anbefale at man intensiverer forebyggelsen og behandlingen, uanset om der gennemføres "forsøg med fri hash" eller ej)

 • Anmeld

  Maria Plougmann · Pædagog

  De mindre egnede?

  Bertel Johansen - hvem er "de mindre egnede unge"? - og hvad er de mindre egnede til?

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  De Mindre Egnede Unge

  Maria Plougmann: "De mindre egnede unge" er dem der af mange forskellige grunde har lidt vanskeligt ved at finde deres vej i livet i det samfund vi som allerflest har valgt at opbygge. Grundene kan være mange: En folkeskole der lader dem gå 9-10 år i skole og giver dem et afgangsbevis selv om de er funktionelle analfabeter, Mistrøstige familieforhold der undlader at opdrage og lære fra sig, misbrugsforældre, og et EUD-system der i mange år har ladet de dårligste sætte standarden osv. Som pædagog kender Du uden tvivl selv remsen. Hvis disse unge så på toppen får rigelig og billig adgang til endnu flere rusmidler er de helt fortabt.

 • Anmeld

  Christina E Sørensen · ældre borger

  Det frie valg

  Har Bertel J. nogensinde overvejet, at disse ¨"mindre egnede" rent faktisk har valgt det samfund fra, som flewrtallet har bygget op, fordi de drømmer om noget andet? Og da der ikke længere findes konkrete muligheder for en reel indflydelse i den såkaldte demokratiske struktur, er en de de få muligheder, at stille sig udenfor og bremse med passivitet, lidt ligesom Ghandi gjorde. Men jeg tror, at modstanden mod cannabis er en helt anden; den virker jo bevidsthedsudvidende, dvs. under indflydelse af røgen ser man pludseligt gennem maskerne - ingen kan skjule sine løgne og forstilthed, og det glansbillede politikerne prøver at opstille om vores samfund synes forlorent og hvem ved sine fulde fem ønsker at støtte et samfund, der kun gavner de allerede velhavende??? Skal vi andre kun være slaver af en kultur vi ikke ønsker? Hvor blev vores frihed til at være kreative og selvbestemmende af? Vi har fået en ny autoritær Gud: Vores arbejdsmarked!!! Dette dikterer og bestemmer graden af frihed for den enkelte og gud nåde og trøste dem, der kan leve på egenproduktion, disse bliver opkøbt eller truet til undergang hvis det går ud over de rigestes indtjeningsmuligheder. Tænk tanken til ende; hvad sker der, når der ikke er flere ressourcer at bruge af? Når størstedelen af menneskeheden ikke længere har midler at konsumere for, hvor er verden da på vej hen? Jeg mener vi har et menneskeligt ansvar for at drage omsorg for hinanden og ikke trælbinde store dele af befolkningen. Hvad cannabisen angår; det er et langt mildere rusmiddel end alkohol, som jo har ødelagt ikke blot menneskeliv, men hele samfund, familier for ikke at tale om de økonomiske omkostninger der ligger samfundet til last. Synes Bertel at alkoholen er et bedre alternativ så lad os da fortsætte denne nedbrydende og voldelige bølge der altid har været i kølvandet på sprutten fremfor den milde og ikke-voldelige plante, som oveni også kan lette den sygdomsfremkaldende byrde det er at vokse op i et materialistisk og menneskefjendsk samfund.

 • Anmeld

  Karl Rølle

  Flere rusmidler?

  Bertel! Der kommer jo ikke flere rusmidler. Der Vile komme bedre kontrol med et rusmiddel som nu kan skaffes over alt, og vær sikker på at folk der vil ryge ved hvor de kan købe. Argumentet med de svage unge er ikke godt nok. Forældre, pædagoger, o.a. skal være vågne overfor de unge og pengene der kunne komme ind ved salg, kunne finansiere et kompetent misbrugsbehandlings tilbud.

 • Anmeld

  Maria Plougmann · Pædagog

  De mindre egnede...

  Okay Bertil - nu er det ikke lige det segment jeg arbejder med. Og jeg mindes ikke, at jeg har hørt en remse før, der var så modsigende - jeg bliver helt i tvivl om hvad du mener, de her uegnede, funktionelle analfabeter... er de fortabte for altid? er der håb for dem?
  de uegnede unge vælger at referere, til som udsatte unge, - udsatte for meget! og så bliver de udsat af fællesskabet, de ved ikke helt, hvordan de skal passe ind... måske passede deres forældre ikke ind... måske var der ikke rigtig nogen, tæt på dem, i deres opvækst, der passede ind... i normen (ikke i samfundet, for samfundet er os allesammen, ligesom udkants Danmark, også er Danmark). Måske var dem, der skulle være tæt på dem, der bare ikke... Nogle af dem er måske ensomme? de føler sig måske helt forkerte? måske misforstået, eller slet ikke forstået? måske føler de, at andre taler ned om dem? det kan være, at de tænker, jeg egner mig ikke til noget? - jeg er ikke en skid værd? - og måske den smerte, den ensomhed de føler, fører dem ud i et misbrug, af en eller anden art... Måske er det overdrevet brug af sociale medier, måske mad eller spil, nikotin, måske alkohol, måske hash... her møder de så nogle andre, som egner sig til at have et misbrug, af noget og vupti så finder de et fællesskab omkring det... nogen der har det ligesom dem, nogen som forstår dem, nå ja og så nogen der er villige til at løbe en risiko og tjene en masse penge på dem (den hærdede gruppe, vi egner os ikke... eller den lille gruppe, der er seriøst skadet og blottet for empati og samvittighed, alle har de et motiv til at holde fast i disse unge)
  Jeg tror godt, at vi kan blive enige om, at alt misbrug er noget lort, der virkelig kan "fucké" med menneskers liv. Men jeg tror ikke på, at hjælpen skal komme oppefra, med et forbud, - det svare bare til, at sige til en med et brækket ben "gå ordenligt! - og så se at få skyllet de panodilér ud i lokummet, dem har du slet ikke behov for og hvis du ikke gør det så straffer vi dig" - der skal sættes ind fra bunden, vi skal kunne rumme disse unge mennesker, vi skal støtte dem i, at kunne deltage i fællesskabet. De skal have forståelse, respekt, værdighed. De skal have meningsfulde relationer til mennesker med overskud.... overskud til at se, deres gode egenskaber og fremelske mere af det i dem....

  Så hvorfor ikke, lade dem, der har et hash forbrug, i stil med dem, der nyder et glas vin eller to til maden, eller en øl i weekenden med vennerne (de findes, og der findes mange af dem, i alle samfundslag) - købe det i en forretning, til en fair pris og tilmed bidrage til statskassen. (hvis de unge så skulle derhen og købe det, slap de for at rende ind i nogle af de hærdede... istedet ville de møde en ekspedient, der kunne vejlede dem og informerer om eventuelle bivirkninger og måske fortælle dem, hvor de kunne få hjælp, hvis de fik et misbrug)
  De ekstra ressourcer i fælleskassen kunne så bruges til, at støtte op om de udsatte unge... der lige så godt kunne risikerer, at få et misbrug af alkohol, spil, sex eller mad eller...

  Funktionelle analfabeter... det har jeg heller aldrig hørt før, det vil jeg da også gerne have uddybet...

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Tak for kommentarerne, et kort gensvar til tre

  Christina E Sørensen : Den brede formulering "de mindre egnede" er et segment der vist desværre ikke har valgt det eksisterende samfund fra til fordel for noget de drømmer om. Hvis de havde valgt det fra, var de vel ikke på overførelsesindkomst ? Min erfaring er, at de desværre slet ikke evner at formulere noget andet samfund.
  Karl Rølle : Kontrolleret statssalg af hash vil blot medføre let adgang til at komme i gang med misbruget og afhængigheden, hvorefter det illegale marked vil tage over. Og statssalg af hash med det formål at samle penge ind til forebyggelse vil fordyre hashen, så det illegale marked vil trives i bedste velgående.
  Maria Plougmann : Der er ikke nogle "der ikke er en skid værd." Men der er desværre nogle unge (og voksne og ældre) der er så svagt personligt funderet, at de ikke, ligesom Zenia Stampe`s segment, kan håndtere hash og andre rusmidler. Og dem skylder vi det hensyn, at bekæmpe udbredelsen af den slags personlighedsnedbrydende og afhængighedsskabende stoffer.
  I øvrigt: På alle områder i samfundet har vi valgt en lovgivning der tager vide hensyn til de svagest funderede og mindst egnede: I trafikken, på arbejdspladsen, i sociallovgivningen, i skattepolitikken osv. Og det skal vi også fortsat gøre i rusmiddellovgivningen hvor det jo nu er forbudt at sælge almindelig tobak til unge under 16 år.

 • Anmeld

  Christina E Sørensen · ældre borger

  Mod dumhed kæmper man forgæves...

  Kære Bertel J. Jeg tror du har misforstået mine udsagn. Heller ikke jeg mener, at dine "mindre egnede" som gruppe formår at formulere en anderledes samfundsvision. Det er jo netop min point. Den eneste mulighed, som de i mine øjne benytter sig af, er jo netop ved fravalg - de har jo ikke , som vi andre havde i 60'erne en reel mulighed for at vælge sin indgang til fremtiden. Der er ingen alternativ til de døre som samfundet nu tilbyder. Enten er de ude eller de er inde. Tid til at modnes, tid til at finde sine ressourcer, tid og omsorg til at heale, forståelse og trivsel er ikke længere prioriteret. Og hvad hashen angår, den hjælper nok flere unge og ældre med mistrivsel og og modløshed end hvad hele medicinalindustrien er i stand til. Hvordan kan det f.eks. være muligt at få udskrevet kemikalier, der er både vanedannende , har voldsomme bivirkninger og er direkte sundshedsskadelige, for at imødegå de samme problemstillinger, som cannabis kan hjælpe med. Mon det er hele medicinalvareindustrien, der er bange for at miste for stor indtjening, hvis hashen bliver legaliseret?

 • Anmeld

  Søren Degnbol · Strandskade

  De uegnede…….

  I første runde bliver jeg stødt når nogen har den frækhed at beskrive andre borgere som uegnede! Dernæst eftertænker jeg om det virkelig kan være en ret andre eller vedkommende, føler er legitim i relation til ligestillede borgere, at have? Hvilket jeg hurtigt får svar på ved at efterprøve og overveje min egen ret, dersom jeg indtog det samme standpunkt. Altså mente mig positioneret til at kalde andre for uegnede – her stoppes jeg ret hurtigt af selverkendelsen af at være nøjagtig lige så lille, fejlfyldt og uegnet som alle andre i alle henseende. Så altså en uegnet person her, der aldrig opnår en godkendelse som egnet!
  Det er sjældent at en debat streng som denne udvikler sig i en rimelig fordragelig ånd og især udvikler sig!
  Men i dette tilfælde, trekantsudvekslingen imellem @ Bertel Johansen der mener at have retten til beskrivelse af de uegnede og så de væsentlig mere nuancerede i den anledning - @ Christina E Sørensen - @ Maria Plougmann – er på en måde spændende og lærerig af følge! Temaets afstumpede udgangspunkt til trods! (Altså har jeg et standpunkt)
  Meningsudvekslingerne og yderpunkterne tenderer en debat om hvad der er ”god” kunst og hvad der ikke er! En debat der på mange måder forekommer ud fra elitære betragtninger! Lidt på linje med udsagnet om uegnede eller egnede borgere. Hvilket igen henfører til de magtstrukturer der er den sociale kapital i dagens Danmark. Altså en ”maske” der enten holder dig inkluderet eller ekskluderet ud fra den eksisterende samfundsdefinition!
  Ser man bort fra den personlige etik, samvittighed og kun anskuer spørgsmålet om egnet eller uegnet ud fra den nuværende politiske ånd:

  Den der jager marginale borgergrupper, den der jager flygtninge med alskens mistanke, den der driver minimalistisk politik hvor mistro står foran tillid!
  Ja så er @ Bertel Johansen som en fisk i vandet og retten er på hans side – altså er det legitimt at beskrive medborgere som uegnede!
  At det så, ganske berettiget, udløser en kontrareaktion. Der fint beskrives af @ Christina E Sørensen med overordentlig fine standpunkter der ydermere rammer dybt ned i forholdet til samfundets sociale kapitaler! Hvilket intelligente unge mennesker kan beslutte at indtage en holdning til – til stor forundring – og ja – sideløbende hermed modtager overførselsindkomster! En grundlovssikret ret de har - helt på linje med @ Bertel Johansens sikrede ret til at ”afgøre” spørgsmålet om egnet eller uegnet på skrift og i tale!
  Men her kommer ”masken” ind, den der indirekte underminerer dels grundloven og i særdeleshed borgernes ret i den sammenhæng - via loven om ”aktiv socialpolitik” introducere forudsætningerne for at betragte borgerne som enten egnet eller uegnet – Inkluderet eller ekskluderet!
  @ Maria Plougmann rammer spot on – når hun bringer os ind på sporet! Hvor ordet relationer har afgørende betydning, i forhold til den basale personlige og kognitive udvikling! Ikke om man lykkes med at blive egnet eller uegnet som menneske og passe ind i det danske samfunds ”maske”! Men mere som en beskrivelse af årsag og virkning til eventuelle unges misbrug.
  Nuvel, antager man at en dansk borger SKAL udvikle sine relationelle færdigheder i forhold til en in/ekskluderende lov om aktiv socialpolitik (Altså masken) så opstår muligheden igen for en erklæring om egnet eller uegnet hvis den unge er ramt på den kognitive udvikling!
  Og da de herskende vinde og den samfundsmæssige sociale kapital er deponeret i et værdiset der udelukkende tager ussel mammon for gode vare! Ja så skabes der mange unge der i barndomshjemmets afsæt (Far og mor knokler sig vind og skæv) er uden en solid opbygning af relationer, og dermed marginaliserede ofre i kognitiv henseende samt en bredere betydning ifh.til samfundets ”maske”!
  Men uegnede er de ikke! Såvel som borgere med et psykisk eller fysiske handicap er hele medborgere blot med partielle skader!

 • Anmeld

  Christina E Sørensen · ældre borger

  Uegnet som borger men egnet som menneske

  Med stor interesse læste jeg Søren Degnbols kommentar til kommentarene på Bertel J.'s kommentarer på den oprindelige artikel, der omhandlede Zenia Stampes holdning til legalisering af hash. Det er forfriskende at læse en beskrivelse af en mands selvindsigt mht. at være egnet eller uegnet i forbindelse med at være borger i det danske samfund. Et inldlæg, der for mig viser reflektion og analytiske evner, mere end det giver udtryk for en konkret holdning til den egentlige artikels indhold. Og jeg bliver lidt forvirret; mener Søren D. at unge, der bruger cannabis er kognitivt udfordrede og at dette er årsagen til hashforbruget eller er hashforbruget årsagen til den kognitive mangel? Dette spørgsmål trækker jo debatten i en helt anden retning; Hvis de magthavende i et samfund kun prioriterer en kognitiv udvikling i en bestemt retning, mister vi så ikke på sigt mangfoldigheden? Der er jo sandsynliggjort/bevist, at der er flere forskellige former for intelligens, så selv hvis man er plaget af manglende kognitiv forståelse, vil dette kunne opvejes af social forståelse, muisisk, rummelig, bevægelsesmæssig o.s.v. I et samfund er der brug for alle slags kompetencer, som mennesker. Ikke blot reduceret til hvad det nuværende og fremtidige arbejds- og finansmarked har behov for. Men tilbage til udgangspunktet, kunne jeg godt tænke mig at vide hvad Søren D. selv mener om Zenia Stampes holdning til en aktiv cannabispolitik, uden at inddrage perspektiver på en, i foprholdet til det samlede antal brugere af cannabis, lille gruppe misbrugere med indlæringsvanskligheder. Det er jo ikke cannabis der er hæmsko for indlæringen, det er mangel på motivation er i hvert fald min livserfaring. Men ligesom Kræftens bekæmpoelse tordner imod cigaretter fremfor at gøre noget ved de forurenende trafikale forhold, der dræber lige så mange (om ikke flere) af cancer, ligesål meget peger politikerne fingre ad en lille plante, der på så mange måder er til gavn for så mange fremfor at sætte spørgsmålstegn ved de tonsvis af kemikalier lægemiddelsindustrien sprøjter ud til en befolkning, der ikke gives alternativer.

 • Anmeld

  Søren Degnbol · Strandskade

  Re. @ Christina E Sørensen

  Med henvisning til min tidligere kommentar ”Alkoholikerne vil aldrig stemme for” mener jeg fordomsfrit at have taget stilling til indførsel og brug af hash, under kontrollerede forhold!
  Ser i øvrigt - netop ingen sammenhæng med kognitiv udvikling under nogen af de beskrevne forhold du angiver.
  Og jo – den nationale mangfoldighed er jo netop under voldsomt pres, om ikke, allerede dybt inde i en svært genoprettelig ensretning! Mener ellers at jeg med min afsluttende kommentar – citerer:
  ”Men uegnede er de ikke! Såvel som borgere med et psykisk eller fysiske handicap er hele medborgere blot med partielle skader”!
  Gør rede for at alle har noget at byde ind med, f.eks er en psykisk lidelse jo ikke lig med at hele mennesket er sygt og at hele sjælen også er det, nej der er tale om en fraktion (partiel del) af vedkommendes personlighed der er skadet – ikke hele mennesket.
  Som nævnt i mit første indlæg, er debatten rundt hash blevet et ideologiernes kampplads, hvor fordummende det ellers kan opfattes!
  Dertil, er det en helt vildt urimelig jagt der drives på rygere, en del af vores borgere der mere eller mindre stiltiende skal se til medens rabiate antirygere driver jagt på dem! Gu er det sundhedsskadelig for den enkelte – ingen tvivl herom – men derfra og så til at lovgive f.eks ud fra ”påstande” om en passiv rygnings effekt der er skadelig! Hvilket efter sigende skulle være videnskabeligt dokumenteret – hvilket den ikke er! (Ser gerne eventuel videnskabelig dokumentation, hvis nogen kan anvise linket – huske at læse linket grundigt inden den postes herind!!)
  I min beskrivelse af de sociale kapitaler er det mit ønske at drive tankerne i retning af de magt- strukturer der gør sig gældende i DK i dag og de følgevirkninger det har, som sagt, såvel i mangfoldighedens og altså ensretningens navn som indsnævrer vores samfunds udsynsvinkel over en bred kam!

 • Anmeld

  Christina E Sørensen · ældre borger

  Et greb i egen barm

  Bedste Søren D.; Med blussende kinder må jeg give en uforbeholden undskyldning for mit manglende overblik over samtlige kommentarer på denne udmærkede platform. Jeg fulgte simpelthen tråden fra "de uegnede" og var således ikke opmærksom på din første kommentar - og dette vil aldrig mere gentage sig. Så tak.
  Derefter vil jeg udtrykke min enighed i, at det er ideologiernes kamp der finder sted. Det exemplariske princip i en lille bagatel set i forhold til store begivenheder der finder sted globalt. Her tænker jeg på vores miljø og klima, som i DK bliver styret af mennesker for hvem indtjening og profit har større værdi end mennesket selv, og hvor vores . demokratiske ret til medbestemmelse er blevet manipuleret væk af nye og smarte effektiviseringsmodeller i det politiske univers. Nej, vi må tilbage til rødderne og finde vores egen identitet og insistere på værdighed og integritet - væk fra centralisering og storkapital.

 • Anmeld

  Maria Plougmann · Pædagog

  Misbrug

  Mit spørgsmål - (- hvem er "de mindre egnede unge"? - og hvad er de mindre egnede til?) - var egentligt et forsøg på at stille spørgsmål til, hvordan vi taler om andre mennesker og derigennem signalerer, hvad det er vi forventer af dem, så vi kan fastholde dem i en orden/et billede, som er ekstremt forenklet - og i min optik uetisk... i hvert tilfælde i denne sammenhæng. Søren Degnbol uddyber, forklarer og formulerer det meget bedre... tak for det.

  Med hensyn til fare for misbrug, vil jeg så tillade mig, at dele en video, der (måske) kan opdaterer en general og forældet viden indenfor det område - https://www.youtube.com/watch?v=ao8L-0nSYzg - det er blandt andet på baggrund af den, at jeg tænker, at misbrug ikke kan og ikke skal bekæmpes med forbud.

 • Anmeld

  Søren Degnbol · Strandskade

  Re. @ Maria Plougmann

  Er begejstring for linket, har nu taget turen to gange og i øvrigt lige en lille smut forbi efterfølgende animation! :) cool stuff!
  Umiddelbart kan det se ud til jeg har misforstået din indfaldsvinkel til det underliggende emne (Egnet eller uegnet) der voksede ud af dialogen i denne streng.
  Jeg tager mig den frihed at mene ordet ”relation” er nøglen til dit forståelses grundlag, hvilket jo også er temaet i det gode link du nu har viderebragt – godt for det!
  Således afkodede jeg dine indlæg og beklager hvis jeg har beklikket dig.
  Imidlertid stillet overfor @ Bertel Johansens udsagn som:
  ”Dårligt fungerende unge – mindre egnede unge – grund til livslang afhængighed – funktionelle analfabeter"
  Er det netop tydelig at ”relationens” vej er ufremkommelig – her er ikke plads til meningsfulde relationer med overskud til at fremmane gode egenskaber. Tværtom forekommer der en lurende foragt for medmenneskers fundamentale rettigheder og krav om respekt!
  Det er min opfattelse at mangel på eller svigtende relation og respekt, for især børn og unge, og såmænd vi voksne imellem kan have karakter af aktiv omsorgssvigt men i sandhed også passiv.
  I spædbørns psykologien beskæftiger man sig da også indgående med temaet i et udviklingsmæssigt perspektiv – men det véd du nok mere om end jeg. :)
  Any how, sat i sammenhæng med unge der er trådt ind i en misbrugssituation af et eller andet stof,alkohol, what ever, er ”nøglen” opbyggelse af tillidsfulde relationer og ikke at blive bortdømt!

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig

  Misbrug og afhængighed

  Det er fint med en stor debat om et emne; men i forhold til de lysende klare argumenter Zenia Stampe bragte op, er debatten så ikke kørt lidt af sporet?
  Nu handler den mest om misbrug og afhængighed og ikke om de helt klare fordele der er ved at legalisere hashen.
  Hvis debatten mest kører på misbrug og afhængighed, kunne nogle uvidende modstandere slå på, at der netop er stor chance for misbrug og afhængighed, siden vi andre bruger så meget tid og spalteplads på det.
  Man kan jo blive afhængig af næsten alt og derfor misbruge et stof; men det betyder jo ikke, at det er det almindelige for brugere af det.
  Jeg tror meget gerne, at folk der går ind for at få et glas rødvin på en vinstue, vil have sig frabedt at blive udråbt som alkoholikere.
  Og så skal det jo også lige med, at hvis unge ryger en pibe fjolletobak, så er de meget mere udsat for at blive beskyldt for at være hashvrag af uvidende modstandere, end hvis f. eks. nogle halvgamle på min alder ryger - for så er de bare nogle lidt friske, halvgamle provoer.
  Men sandheden er, at unge ved meget mere om stoffer - alle stofferne - end mange midaldrende, herunder politikerne på Christiansborg og det er lige her, det begynder at blive rigtig uhyggeligt.
  For dem der giver lovene, ved altså reelt mindre om tingenes tilstand, end den del af befolkningen et specifikt lovområde dækker.
  Puh ha da! Det er sgu en grimmer én!

 • Anmeld

  Christina E Sørensen · ældre borger

  En bedre verden?

  Maria P. har da en meget relevant vinkel, når hun trækker begrebet relation ind i debatten. Et begreb som både pædagogikken og psykoterapien bl.a. har fokuseret på gennem et årti - i forbindelse med at styrke menneskers identitet, tryghed og sociale liv. Men ligesom al anden vederhæftig forskning og forskningsresultater på det humanistiske felt, bliver også denne viden brugt imod dens hensigt af de herskende magthavere. Relationer kan jo, tænker jeg, være farlig for den udævede politik, hvis for mange mennesker med gode relationer til hinanden - læs: omfattende netværker, er enige i at vilje en anden politik. Solidariteten, der engang var er jo nu blevet til fragmenterede smågrupper uden nogen indflydelse, her er fagforeningerne et godt exempel. Og debetten her på siden vedr. Zenia S.' udtalelser, er der mange der er enige i, der er også problemstillinger, som ovenstående mange bidrag peger hen på, nemlig misbrugerne. Men disse har altid og til enhver tid existeret i et hvilket som helst samfund og bør jo ikke danne grundlag for en lovgivning. Den samme bekymring havde man, da alkoholen blev legaliseret - husk det sorte marked i USA og de voldsomme følger deres dengang aparte alkoholpolitik var illegal. Men vi er jo sådan set gået i hårdknude i dette land mht. hashpolitikken. Sålænge det er givtigt for vores amerikaelskende magthavere, sålænge har befolkningen egne ønsker og interesser ikke nogen værdi. Vi er som befolkning selv ude om det - vi har solgt Holger Danske og fyldt hjertet og det menneskelige med penge, værdipapir og magtgalskab. Men Marias påminden os om relationer kan være en start - etablere fler af dem og gør vores indflydelse gældende.

 • Anmeld

  Helge Rasmussen · Uselvstændig

  Mer vil have mere

  Er ret enig i Erik Nørgaards indlæg om at debatten er kørt lidt af sporet.

  Fra mit lange liv i erhvervslivet siger erfaringen, at solidaritet er noget der handler om at være solidarisk med dem der tjener mere end en selv.

  Verdenssamfundet er nu fokuseret på den vidt udbredte illusion om, at pengenes værdi, som nu for 85 procents vedkommende, er nuller og ettaller, baseret på fiktive lån og rentes renter i finansverdenens computere, - det alting drejer sig om er at mer vil have mere.

  Uanset at Danmark er det land i verden hvor korruption sjældnest opdages, så vær forvisset om at beslutningstagerne på tinge, især dem i toppen, er dybt afhængige af finans og industrilobbyernes milde gaver.

  En frigivelse af cannabis vil være en katastrofe for industriernes profit.