S: Hash kræver grundig overvejelse

DEBAT: Det vil være et forvirrende signal at sende, hvis man legaliserer cannabis, samtidig med at man fra regeringens side har et mål om at have den første røgfri generation i 2030. Det skriver Flemming Møller Mortensen (S).

Af Flemming Møller Mortensen (S)

Sundhedsordfører

I den seneste tid har der, i kølvandet på uroen på Christiania, vanen tro – fristes man næsten til at sige – rejst sig en debat om legalisering af hash her i Danmark.

Det er en debat, vi har haft tidligere, og som vi formentlig også kommer til at have igen. Og det er kun godt, for vi skal hele tiden diskutere, hvordan vi bedst indretter vores samfund. Også på dette område, som har tråde til både bandekriminalitet, misbrug og unge menneskers trivsel.

I Socialdemokratiet ligger de unge menneskers fremtid os meget på sinde. Som samfund har vi et ansvar for at skabe de bedste rammer for, at vores unge kan få en tryg opvækst, tage en uddannelse, og i det hele taget finde et godt fodfæste i livet.

Det er dette hensyn, og et generelt hensyn til folkesundheden, der præger vores holdning i denne sag.

For hvis man lytter til Sundhedsstyrelsen, så vil man høre, at hash er forbundet med en lang række skadevirkninger, blandt andet øget risiko for angst- og panikanfald ved den enkelte hashrus, men også andre risici ved et længerevarende forbrug.

Man skal overveje signalet
Eksempelvis øget risiko for psykisk sygdom, KOL og forringet hukommelse og opmærksomhed. Og der er desværre grund til at forvente, at en legalisering af hash vil betyde et generelt øget forbrug blandt danskerne og dermed flere sundhedsskader.

Derudover er der god grund til at overveje, hvilket signal vi som samfund vil sende til vores unge med en lovliggørelse af hash. I forvejen arbejder vi på at nedbringe antallet af unge rygere.

Et budskab, som selv sundhedsminister, Sophie Løhde (V), har grebet med sin nylige målsætning om en røgfri generation i 2030 – efter års modstand fra Venstre mod at gøre noget for at komme rygning til livs på eksempelvis erhvervsskoler.

Hvis vi den ene dag fortæller vores unge, at vi har en målsætning om, at ingen af dem skal ryge, og den anden dag fortæller dem, at nu lovliggør vi hash, så sender vi mildest talt et forvirrende signal.

Og det er der ingen grund til. For hash er sundhedsskadeligt, ligesom rygning er. Derfor støtter Socialdemokratiet ikke en lovliggørelse af hash.

Forrige artikel Tænketanken Forsete: Find på bedre måder at regulere hashbrug Tænketanken Forsete: Find på bedre måder at regulere hashbrug Næste artikel Christiania-talsmand: Forbudspolitik har slået fejl Christiania-talsmand: Forbudspolitik har slået fejl
 • Anmeld

  Risenga Manghezi

  Signalpolitik

  Hej Flemming. Tak for et interessant indlæg. Jeg har to spørgsmål: 1) Hvad lægger du til grund for din antagelse om, at en legalisering vil betyde øget forbrug? Der er intet, der underbygger denne påstånd i de lande, der har legaliseret eller afkriminaliseret. I Colorado er der sket et fald i unges brug af cannabis. 2) Du er bekymret om, hvilket signal vi sender til de unge. Men handler det ikke om, hvordan man vælger at forklare en lovliggørelse. Hvis det gøres med klar alderbegrænsning og med oplysning om farer samme sted som cannabis købes, så er signalet vel, at vi ikke vil have mindreårige indtager det og vi kommunikerer klart, at der er farer ved at indtage det. Det ansvar og den kommunikation overlader vi i dag til pusherne.

 • Anmeld

  Birger Johansen · Misbrugsbehandler

  USA og Portugal oplever fald i unge brugere efter legalisering

  Hvad er din kommentar til det fact Flemming Møller?

  Og hvem siger i øvrigt at man skal ryge cannabis, der findes langt mindre skadelige måder, f.eks ved spisning eller dampning.

  Tror du at illegal og uren kriminaliseret cannabis, som kan skaffes af alle på 10 minutter, i hele landet, er mindre skadeligt?

  Er de kriminelle miljøer hvor cannabissen findes er hensigtsmæssige at færdes i Flemming? Med fri adgang til hård narko, våben og mulighed for rekutering.

  Illegal cannabis, ofte importeret hertil fra IS kontrolleret område er fuld af pesticider, svampedræber mm, er det mon sundt at indtage?

  Hvad er din kommentar til dette Flemming?:

  "Helle Lokdam, Forsvarsadvokat og formand for Tænketanken Forsete:
  "Lad mig først slå fast, at jeg ikke er uenig i, at brug – og især misbrug – af hash er sundhedsskadeligt. Jeg argumenterer ikke for, at unge mennesker skal ryge hash – tværtimod!
  Men der er meget andet, der også er sundhedsskadeligt, usundt eller farligt, uden at reguleringen foretages gennem straffesystemet. Fagfolk inden for sundhedsområdet sammenligner ofte med tobak og alkohol, og det er veldokumenteret, at alkohol er et væsentligt større og alvorligere samfundsproblem end hash.

  En legalisering af hash vil medføre, at de, som ønsker at ryge hash, vil kunne gøre det under regulerede former, hvor der kan være mindstealder, begrænset adgang, kontrol med styrken, prisen mv.

  Udenlandske erfaringer støtter dette. Det er sandsynligt, at kontrolleret salg af hash afgørende vil virke kriminalitetsbekæmpende og svække den organiserede kriminalitet, herunder banderne.

  http://www.altinget.dk/justits/artikel/taenketanken-forsete-find-bedre-maader-at-regulere-hash-brug-paa"

 • Anmeld

  Lisbeth Helmer · Socialrådgiver

  Alle er enige om at alkohol er mere skadeligt end cannabis

  Hvordan kan det så være at du selv bruger og hylder brugen, og det helt offentligt? Og samtidigt hetzer et mindre skadeligt alternativ?

  https://www.facebook.com/FlemmingMMortensen/photos/a.822441787809772.1073741828.821993651187919/871593186227965/?type=3&theater

 • Anmeld

  Bjarne Holsten · Pædagog

  Flemming er tidligere salgschef i medicinalfirmaet Novartis

  Blot til almindelig information

  Og i øvrigt har en alkoholbruger og fortaler absolut ingen ret til at nedkende et mindre skadeligt alternativ.

 • Anmeld

  Jan Busschow · Cannabis entusiast

  Hvis man virkelig tænkte på de unge og befolkningen generelt...

  Hvis man virkelig tænkte på de unge og befolkningen generelt så ville man også tænke dybere i en legalisering. En legalisering ville betyde at man begyndte at tage ansvar og det må da i virkeligheden være det budskab man skal lære de unge..

  Jeg mener den politik vi føre i dag er dybt uansvarlig for i stedet for at hjælpe de mennesker som har problemer med cannabis, så siger man det er forbudt og du bliver straffet og skal have pletter på straffeattesten så du kan have det lidt svære i fremtiden..
  Det er dybt uansvarligt at kriminalisere mennesker som bruger cannabis medicinsk og eller folk der hjælper folk til et bedre liv ved at større for at de kan få kvalitets cannabis.
  Det er hammer uansvarligt at ikke at give folk der reelt kan styre deres forbrug af cannabis valget til et sundere og mere sikkert valg end alkohol.
  Det er fuldstændig hul i hovedet at lade market blive kontroleret af kriminelle individer som kun tænker profit.
  Det er generelt uansvarligt at overlade de unge som alligevel prøver cannabis til et ulovligt markede med krimminelle lokkende personer som sælger tvivlsomme vare.

  Det ville være ansvarligt at lave en fornuftig lovgivning hvor ansvarlige voksne har valget frit for hvilket rusmiddel de ville bruge i stedet for at monopolisere alkohol og tobak.
  Det ville være ansvarligt at lave en fornuftig lovgivning som tog hensyn til folk med problemer og tog hånd om dem istedet for at straffe dem..
  Det ville være ansvarligt at lave en fornuftig lovgivning som gav de syge de valgmuligheder de har brug for og ikke tvinger dem til at bruge livsfarlige stoffer.
  Det ville være ansvarligt at lave en fornuftig lovgivning som ville skabe arbejdspladser, vækst og ultimativt flere skatter til vores velfærd frem for at pengene forsvinder ud i udlandet til farlige kriminelle.

  I det hele taget så ville det være ansvarligt hvis vores politikere var bare en lille smule mere oplyst end de faktisk er, men desvære så låser de sig fast på kun at ville lytte til sig selv frem for at søge den nødvendige viden som gør at de kan stille sig kloge nok til at tage de rigtige beslutninger for hele befolkningen.

 • Anmeld

  Heidi Nielsen

  God bedring med cannabis

  Det lyder hult og falsk når vi høre politikere udtale sig om blandt andet cannabis, alt i mens man sidder på borgen og debattere hvem og hvornår folk må få cannabis som medicin, og ikke mindst hvilke egenbetaling der skal være på denne, lukker man øjne for at mange af os ville kunne holde os selv med medicin for få tusind, og man kan ikke andet end at få en mistanke om at dette også er en stor medvirkende faktor til at man ikke vil legalisere cannabissen..

  De argumenterer som politiker bruger er forlængst tilbagevist og hvis vi så tager og kigger på erfaringer i portutal så viser det jo netop at både kriminalitet og ryger antal falder ..
  Det virker noget så grangiveligt som om at politikerene kæmper en kamp for at holde legalisering ude af Dk ikke af hensyn til brugerne for der er argumenterne for længst uddøde , men nok mere af hensyn til deres venner i medicinal industrien som jo trods alt er dem der betaler en god portion af udgifter til Sundhedsstyrelsen

  Politikerne skulle måske huske at lytte til folket bare en gang imellem.

  Jeg for min del vil og kan ikke bruge den cannabis som medicin ordningen tilbyder, jeg bruger THCa og det er ikke noget jeg kan lave ud af de produkter der kommer til at tilbydes, så det er et no go for mig, for mens vores politikere snakker om hvor forfærdeligt det er med en legalisering så sætter de kun muligheder op for at man kan få THC og CBD .. jeg har ikke tænkt mig at blive skæv for at hue politikere og jeg hverken kan eller vil betale mellem 800-1600 kr om måneden når det er ca det beløb jeg kan holde mig med medicin for et helt år ved at dyrke selv...

  Få nu legaliseret den plante, vi er så mange der har brugt cannabis i så mange år at tiden helt er løbet fra både læger politikere og medicinal industrien, tiden hvor man dulmede smerter med en joint eller pibe er passe for længst så kom nu ind i kampen ...

 • Anmeld

  Maria P. N. da Silva

  Social demokratisk politik?

  Det undre mig, at en SOCIAL DEMOKRATISK politik, går ind for forbud.
  I min forståelses verden, ville en social politik, gå ind for at inkluderer og "manipulerer" (på den gode måde) befolkningen og i høj grad de unge mennesker i en positiv retning, gør man det med et forbud? - min erfaring er at forbud, oftest føre til konflikt og modstand, der fører til splittelse modsat inklusion og fællesskab...

  Hvis man giver sig tid til, at læse sundhedsstyrelsens notat om cannabis færdigt. Vil man på et tidspunkt, støde på nedestående citat, om brug og misbrug af cannabis.

  "Flertallet af de unge, der prøver hash, bliver ikke vedvarende brugere, eller
  misbrugere. Figur 1 viser klart, at brug af hash for de fleste brugere ligger
  mere end en måned eller et år tilbage. Det gælder i alle aldersgrupper og kan tages som udtryk for, at hashbrug for flertallet har eksperimentel karakter.
  Men nogle udvikler et mere vanemæssigt forbrug, eller afhængighed. Det
  anslås, at omkring 10% af dem, der prøver cannabis bliver afhængige brugere. Omregnet til et dansk skøn, vil det svare til, at af en årgang 9. klasseselever vil ca. 1500 på et tidspunkt få et dagligt hashforbrug.
  Spørgsmålet om, hvad der betinger udviklingen fra brug til misbrug er kompliceret og der findes mange teorier om dette. Faktorer, der på baggrund af den foreliggende viden må vurderes som centrale for udviklingen af et misbrug, er:
   belastende opvækstvilkår (lav socio-økonomisk status, ustabile familierelationer, psykisk sygdom/misbrugsproblemer i familien)
   svag personlig kompetence (ringe udvikling af handleevne og selvværd)
   dårlige skoleerfaringer og -resultater
   afvigende (for tidligt, for meget, forkert) brug af tobak og alkohol.

  Jeg kan også, anbefale, en video på youtube, der handler om hvad der føre til misbrug. https://www.youtube.com/watch?v=ao8L-0nSYzg. - Der tydeligt viser, at misbrug ikke handler om tilgængelighed af et stof, men rent faktisk er en bivirkning af ensomhed, - det modsatte af samhørighed, fællesskab...

  Kunne en social demokratisk politik signalerer - fællesskab, trods forskellighed? nogle kan lide et glas rødvin, andre en joint - og at hvis du så er på vej i en uheldig retning, så bekymre vi andre os om dig og vil gerne hjælpe dig i en anden retning, - ikke gøre dig forkert og straffe, eller udelukke dig. - Dette indenfor alle slags misbrug, fra heroin til spil, til sukker, sex, alkohol, og cannabis (som man i øvrigt kan indtage, på andre måder end at ryge det). Og så bruge kræfter og skattekroner på, at bekæmpe nogle af de årsager, der er beviser for (overstående faktorer) kan fører til misbrug?
  Det kunne også signalerer, at i sætter jer ind i fakta og går i dybden med problemstillingerne? At i er opmærksomme på nyere forskning... og træffer beslutninger derud fra.

 • Anmeld

  Per Olesen · Postbud

  Har Hr Flemming tænkt sig at deltage i debatten?

  Ville da være rart om du ville prøve at forholde dig til hvad folk undrer sig over.