SF: Vi har brug for et nærværende og lokalt forankret politi

DEBAT: Når regeringen trækker på politiets ressourcer ved at forlænge grænsebevogtningen, går det ud over bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og et nærpoliti, der kan skabe tryghed. Vi skal derfor være åbne for, at andre faggrupper kan bevogte grænsen, skriver Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Af Lisbeth Bech Poulsen
Retsordfører, SF

Der er efterhånden langt mellem, at politiet tager sig tid til at stoppe trafikken for pænt at lade de små ællinger passere vejen. Enorme overarbejdspukler tvinger politiet til en benhård prioritering af arbejdsopgaverne.

Det gør det mere relevant end nogensinde at spørge os selv, hvad vi synes er vigtige opgaver for politiet.

SF mener, at den enkelte borger bør opleve, at politiet er kompetent og tager deres problemer alvorligt. At de kommer ud hurtigt, når der er behov for politiets hjælp, og at vi som borgere oplever den nødvendige tryghed uanset, hvor vi færdes i Danmark.

Bedre prioritering af politiets ressourcer
Det er et problem, når regeringen igen forlænger bevogtningen af grænsen til vores tyske naboer og dermed trækker på ressourcer, som vi i stedet kunne bruge på eksempelvis et stærkere lokalpoliti eller på at bekæmpe organiseret kriminalitet. Vi kan fra politisk side prioritere indsatsen bedre.

Samtidig skal vi ikke være blinde for, at visse opgaver kan løses af andre faggrupper, således at politifolk kan frigøres til politisk prioriterede områder som eksempelvis et stærkere lokalpoliti og kriminalpræventivt arbejde.

Lokalt forankret politi
Et stærkere og mere nærværende lokalpoliti er afgørende for tilliden til politiet og trygheden i lokalområderne.

Betjentene bør være en hjørnesten i det kriminalpræventive arbejde. Der skal være dialog mellem politi og borgere, og politiet skal være en naturlig og respekteret del af gadebilledet. Det stiller krav til politiet om at sikre lokal forankring.

Samtidig vil det sende et signal om, at vi som samfund ikke tolererer, at boligområder eller hele kvarterer er "No man's land" efter mørkets frembrud, hvor bander og unge kriminelle får frit spil.

Ærgerlig omlægning af nærpoliti
Jeg mener, at vi bør få afdækket behovet for at oprette flere nærpolitistationer, som kan skabe mere tryghed og styrke det kriminalpræventive arbejde i eksempelvis udsatte boligområder.

Men efter den seneste omlægning af nærpolitiet er tendensen desværre, at nærstationerne lukker. I Nordjylland lukkes fire ud af otte nærpolitistationer, hvilket de lokale borgere og politikere – helt berettiget – er bekymrede over.

Organiseret kriminalitet
Det er et problem for retsfølelsen, hvis tidligere bankdirektører snyder statskassen og almindelige borgere for milliarder af kroner uden at de retsforfølges.

Det er et vigtigt, at forbrydelser, der finder sted på direktionsgangen, er mindst ligeså alvorlige som alle andre lovovertrædelser. Derfor er det også væsentligt, at politiet har både kompetencer og ressourcer til at gå efter de store og komplicerede sager, hvor der har været rigtig mange penge på spil.

Det er bekymrende, når blandt andet Finanstilsynet tidligere har kritiseret Bagmandspolitiet for at fokusere for meget på de mindre sager om for eksempel kursmanipulation, mens større og mere principielle sager ikke forfølges.

Jeg vil derfor gerne være med til at sikre, at vi har den nødvendige viden, kompetencer og ressourcer til at gå efter de store fisk.

Forrige artikel Venstre: Politikadetter er første skridt på vejen Venstre: Politikadetter er første skridt på vejen Næste artikel Sikkerhedsvirksomheder: Private aktører løser vitale sikkerhedsopgaver Sikkerhedsvirksomheder: Private aktører løser vitale sikkerhedsopgaver
  • Anmeld

    Paul Sehstedt

    Så sandt som det er sagt!

    Lisbeth Bech Poulsens betragtninger rammer plet 100%. Politireformen fra 2004 blev den forudsagte katastrofe for politiets arbejde og burde rulles tilbage. Når regnedrenge, djøffer og humanister blander sig i noget, hvis mekanismer de ikke forstår, opstår situationer, som det danske politi er landet i nu.