Tænketanken Forsete: Find på bedre måder at regulere hashbrug

DEBAT: Kernen i spørgsmålet om legalisering af hash er ikke, om hash er sundhedsskadeligt, men om brugen af hash kan reguleres på en anden og bedre måde end ved kriminalisering, skriver forsvarsadvokat Helle Lokdam, formand for Tænketanken Forsete.

Af Helle Lokdam
Forsvarsadvokat og formand for Tænketanken Forsete

Debatten om legalisering af hash er blusset op igen, efter Pusherstreet blev ryddet for hashboder.

Spørgsmålet er tværfagligt. Det omfatter blandt andet sundhed, retslige og kriminologiske spørgsmål, samfundsøkonomi samt internationale aspekter.

Som forsvarsadvokat igennem mange år har jeg mødt mange, navnlig unge, som er kommet i konflikt med retssystemet som følge af brug eller misbrug af hash.

Ikke kun sundhedspolitisk spørgsmål
En interessant iagttagelse er, at de store partier i Folketinget betragter det som et sundhedspolitisk spørgsmål, mens vi som aktører indenfor det retlige område mest ser det som et rets- og kriminalpolitisk spørgsmål.

Af Preben Bang Henriksens (V) debatindlæg i Altinget fremgår, at han mener, at det er de sårbare unge, der skal betale prisen, hvis det sundhedsskadelige hash afkriminaliseres.

Lad mig først slå fast, at jeg ikke er uenig i, at brug – og især misbrug – af hash er sundhedsskadeligt. Jeg argumenterer ikke for, at unge mennesker skal ryge hash – tværtimod!

Men der er meget andet, der også er sundhedsskadeligt, usundt eller farligt, uden at reguleringen foretages gennem straffesystemet. Fagfolk inden for sundhedsområdet sammenligner ofte med tobak og alkohol, og det er veldokumenteret, at alkohol er et væsentligt større og alvorligere samfundsproblem end hash.

Forbud afholder ikke folk
I det hele taget er vores samfund fyldt med muligheder for at foretage sig usunde eller farlige ting, uden det er gjort ulovligt. Tænk bare på, hvad sodavand og fast food betyder for de stigende samfundsproblemer med overvægt! Og færdsel i trafikken ligger fortsat højt i ulykkesstatistikken!

Cirka hver tredje dansker mellem 15 og 64 år har prøvet at ryge hash, selv om det har været forbudt i et halvt århundrede. Et forbud har således ikke afholdt folk fra at prøve det. Der er intet belæg for, at en lovliggørelse på sigt vil føre til et større forbrug.

Jeg har i mit mangeårige arbejdsliv med straffesager mødt mange triste og uhensigtsmæssige konsekvenser af, at brugen af og handlen med hash er reguleret gennem straf.

Der er mange eksempler på, at sårbare unge i en tidlig alder er blevet fanget ind af kriminelle miljøer i forbindelse med at have prøvet at ryge hash. Det er vigtigt at holde disse svage unge ude af de kriminelle miljøer, da unges kriminalitet har alvorlige konsekvenser for såvel den unges fremtid som for samfundet.

Det er blandt andet vanskeligere at hjælpe den unge ud af et misbrug, når det er kombineret med kriminalitet, hvorfor den nuværende kriminalisering lader disse unge i stikken.

Legalisering kan svække organiseret kriminalitet
En legalisering af hash vil medføre, at de, som ønsker at ryge hash, vil kunne gøre det under regulerede former, hvor der kan være mindstealder, begrænset adgang, kontrol med styrken, prisen mv.

Udenlandske erfaringer støtter dette. Det er sandsynligt, at kontrolleret salg af hash afgørende vil virke kriminalitetsbekæmpende og svække den organiserede kriminalitet, herunder banderne.

Manglende vidensgrundlag
Modstanderne vil nok svare, at det ved vi ikke noget om. Derfor vil den af Københavns Kommune – med overborgmester Frank Jensen i spidsen – foreslåede ordning med en prøveperiode, være et forsøg værd. Det vil kunne give et vidensgrundlag, som man ikke har i dag, og som vil kunne danne grundlag for en permanent løsning af den hidtil resultatløse kamp mod hashen.

Det vil endvidere give mulighed for, at staten og ikke de kriminelle får fortjenesten af den handlede hash. Penge, som vil kunne bruges til oplysning, behandling af misbrug og andre gode formål.

Ressourcer kan bruges bedre
Endelig er det stødende for retsbevidstheden, at politi og retsvæsen skal bruge så mange ressourcer på en kamp, som ikke kan vindes. Ressourcer, som vil kunne anvendes væsentligt bedre på andet end at jagte hashpushere.

Kernen i spørgsmålet om legalisering af hash er således ikke, om hash er sundhedsskadeligt, men om brugen af hash kan reguleres på en anden og bedre måde end ved kriminalisering. 

Forrige artikel Socialrådgiver: Gode og dårlige følger uanset cannabis-løsning Socialrådgiver: Gode og dårlige følger uanset cannabis-løsning Næste artikel S: Hash kræver grundig overvejelse S: Hash kræver grundig overvejelse