Unge og psykisk syge dømt uden lovgrundlag

VARETÆGT: Unge og psykisk syge i varetægtssurrogat er blevet dømt for ulovlig besiddelse af mobiltelefoner, på trods af at de ikke kan straffes efter de nugældende regler. Et brud med grundlæggende retsprincipper, lyder det fra jurister.

"En meget beklagelig fejl."

Det er reaktionen fra Rigsadvokaten, efter man er blevet opmærksom på, at der siden 2007 er faldet uretmæssige domme i en række sager, hvor varetægtsfængslede har været i besiddelse af mobiltelefoner.

I modsætning til varetægtsfængslede og indsatte i lukkede fængsler og arresthus kan personer i varetægtssurrogat på psykiatriske afdelinger eller sikrede institutioner ikke straffes for at være i besiddelse af mobiltelefoner.

Login