V: Adgangskontrol i domstole virker ikke efter hensigten

DEBAT: Det er ikke velovervejet, at man har indført ekstra sikkerhed i retsbygninger baseret på en enkeltstående episode, mener Preben Bang Henriksen (V). Han påpeger, at sikkerhedsbehovet er langt større andre steder.

Af Preben Bang Henriksen (V)
Advokat og retsordfører

De tragiske begivenheder i Københavns Byret har været den direkte årsag til, at domstolene nu indretter sig med sikkerhedsforanstaltninger.

Som praktiserende advokat oplever jeg hver uge sikkerhedsfunktionen ved Retten i Aalborg, hvor den nu har været i funktion i over et år. Der er ingen tvivl om, at alle brugerne, herunder parter, vidner ansatte og advokater er rigtig godt tilfredse med systemet.

Advokater med visitationsallergi
Der var oprindeligt af for mig uforståelige grunde en vis kritik fra nogle advokater over, at de skulle visiteres. I lufthavnen var det åbenbart ok. De må have glemt formålet. Nå, men det sludder er nu imødegået med et særligt identifikationskort udstedt af Advokatsamfundet, så advokater kan slippe for den skrækkelige ydmygelse af at skulle gå gennem scanneren.

At netop retsbygningen bliver særligt beskyttet kan undre. Før den tragiske episode i Københavns Byret skulle vi – så vidt jeg er orienteret – 80 år tilbage i tiden før tilsvarende havde fundet sted i en retsbygning. Mon ikke der er mindst lige så stort behov for sikkerhed på socialkontoret eller hos skattevæsenet (hvis de da begynder igen at inddrive gæld igen)?

Fogedforretning langt mere udsat
At netop retsbygningen skulle være sikkerhedsobjekt kan ligeledes undre. Realiteterne er, at den udkørende fogedforretning er langt mere udsat. Her er der som oftest tale om en § 17a-fuldmægtig (kontorfuldmægtig), der sammen med en advokatfuldmægtig drager ud til borgeren.

Typisk vil fogedforretningen dreje sig om udlevering af børn, afhentning af udlagte effekter eller udsættelse af en lejet lejlighed. Alt sammen sagstyper, der i langt højere grad involverer følelser, end tilfældet er ved den sædvanlige retssag i retsbygningen.

Disse sager varetages som nævnt oftest af yngste advokatfuldmægtig sammen med yngste dommerfuldmægtig/kontorfuldmægtig og i hjemmet hos skyldneren eller den far, der ikke vil udlevere barnet.

Alle brugere af retsbygningen er mig bekendt glade for de ekstra sikkerhedsforanstaltninger. I realiteten betyder de imidlertid, at den, der vil skyde en person, i stedet gør det uden for bygningen.

Den langt alvorligere situation er som nævnt under den udgående fogedforretning. Her er aktørerne som oftest ganske ubeskyttede – og på fremmed grund. Politiet medvirker kun undtagelsesvist, og låsesmeden er ikke altid med.

Styrk sikkerheden med risikovurderet tilgang
Efter min opfattelse burde sikkerheden i realiteten generelt have være styrket med en mere risikovurderet tilgang i stedet for en ordning baseret på en enkeltstående episode.

De fleste aktører i en retssag – ikke mindst rettens erfarne personale – har en ganske udmærket fornemmelse for, hvilke sager der er ”risikoprægede”. Her kunne der så i højere grad være en vagt til stede, ligesom der kunne etableres visitering.

Og så var der sikkert rigelig med sikkerhedstid i overskud til også at beskytte de udkørende fogedforretninger.

Forrige artikel Sikkerhedsbranchen: Kontrol holder knive og pistoler væk fra retten Sikkerhedsbranchen: Kontrol holder knive og pistoler væk fra retten Næste artikel Dansk IT: Det offentliges sjusk med borgernes data bør straffes Dansk IT: Det offentliges sjusk med borgernes data bør straffes
 • Anmeld

  Ali Khadir · Kontorfuldmægtig

  Sikkerheden i retsbygningerne.

  Jeg mener delvis at Preben har ret, og med delvis, så mener jeg selvfølgelig på de udkørende fogedforretninger. Her er fogederne meget udsatte, da det er grænseoverskridende for skyldneren og for fogeden at træde ind over skyldnerens dørtærskel og dermed bryde den private egen sikre zone, man som skyldner ellers føler at man har i ens hjem.

  Dog mener jeg ikke at han har ret mht. sikkerheden i bygningerne. Sikkerhedsvagterne beslaglægger mange effekter og genstande, som kan bruges som våben i retten, blandt andet knive og tåregas, og så må man stille sig spørgsmålet til Preben, "Hvem er det lige der har til hensigt, at tage en genstand med i retten, som egentlig er en sikkerhedsfare for parterne, som benytter retten ?"

  Vi hører nemlig ikke om de beslaglagte effekter, da man her får stoppet truslen ved indgangen. Man hører kun dem som brokker sig over at det er en pine at blive kontrolleret ved indgangen, men jeg mener at det er godt givet ud i længden, hvis man kan undgå en lignende episode som fandt sted i Københavns Byret.

  Så kan man som Preben sige: "Jamen forbrydelsen kan se uden for retsbygningen". Ja, det kan den godt, men det kan jo også forekomme hjemme hos parterne, på strøget, eller ved en anden arrangement, jeg mener derfor ikke det er et godt argument, som Preben kommer med.

  Retsbygningen er et sted hvor parterne er indkaldt - af staten - og derfor er det rettens ansvar at stå for den sikkerhed, der nu er behov for.

  Jeg mener derfor at tiltaget er godt, men med plads til forbedringer, blandt andet som tidligere nævnt ved udkørende fogedforretninger.