Midlertidigt stop for teledata som bevis

Rigsadvokaten har midlertidigt stoppet brugen af teledata som bevis til brug for domfældelse eller som grundlag for varetægtsfængsling af mistænkte. Det vil indtil videre gælde i to måneder.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget