Februar 2018

Tirsdag 20. februar

KL. 8:30
 • Konference: Hvad vil ske med Danmark, EU og UK's relation efter Brexit?

  Den Britiske Ambassade og Altinget afholder konference om fremtidens udfordringer og muligheder for EU, Danmark og Storbritannien efter Brexit. 

KL. 11:00
 • Bisættelse: H.K.H. Prins Henrik af Danmark

  Prins Henrik, som afgik ved døden sent tirsdag aften 13. februar, skal bisættes 20. februar klokken 11.00.

KL. 13:00
 • Salen: Udlændingeloven (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af udlændingeloven (L 95A, L 95B og L 96).

KL. 13:00
 • Salen: Forbud mod at bære hovedbeklædning på kørekortfotografi af religiøse grunde (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om, at borgere ikke må bære hovedbeklædning på deres kørekortfotografi af religiøse grunde (B 31)

KL. 13:00
 • Salen: Lov om valg til Folketinget med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om kommunale og regionale valg og lov om kommunernes styrelse (L 137).

KL. 14:00
 • Samråd: Forlængelse og fornyelse af overenskomster og aftaler for visse ansatte på det offentlige område

  Folketingets Undervisningsudvalg har kaldt beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og undervisningsminister Merete Riisager (LA) i åbent samråd om forlængelse og fornyelse af overenskomster og aftaler for visse ansatte på det offentlige område, herunder navnligt lærere i folkeskolen.

KL. 14:30
 • Samråd: Paposhvili-dommen

  Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg har kaldt udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i åbent samråd om vurderingen af Paposhvili-dommen.

Onsdag 21. februar

KL. 11:30
 • Samråd: Anerkendelse af arbejdsulykker

  Folketingets Beskæftigelsesudvalg har kaldt beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i åbent samråd om, at anerkendelse af arbejdsulykker er faldet.

Torsdag 22. februar

KL. 10:00
 • Salen: Lov om politiets virksomhed (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed (L 118).

KL. 10:15
 • Samråd: Parcelhusreglen

  Folketingets Skatteudvalg har kaldt skatteminister Karsten Lauritzen i åbent samråd om kontrol med parcelhusreglen.

KL. 16:00
 • Samråd: Afbureaukratisering i ældreplejen

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt ældreminister Thyra Frank (LA) i åbent samråd om afbureaukratisering i ældreplejen.

Fredag 23. februar

KL. 9:15
 • Samråd: Kontanthjælpsloft og integrationsydelse

  Folketingets Beskæftigelsesudvalg har kaldt beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i åbent samråd om kontanthjælpsloftet og integrationsydelsens betydning for arbejdsløsheden i Danmark.

KL. 14:30
 • Debat: Forsvarsministeren om det nye forsvarsforlig

  DIIS afholder debatarrangement med forsvarsministeren

Mandag 26. februar

KL. 9:00
 • Konference: Big Science Business Forum 2018

  For første gang nogensinde afholdes Big Science Business Forum, som Uddannelses- og Forskningsministeriet står bag.

KL. 10:00
 • Konference: Rusland og vesten

  En række udenrigspolitiske eksperter taler ved konference på Vartov om Rusland og forholdet til vesten.

Tirsdag 27. februar

KL. 10:15
 • Samråd: Sort arbejde

  Folketingets Skatteudvalg har kaldt skatteminister Karsten Lauritzen (V) i åbent samråd om forholdet mellem tabte skatteindtægter og et fald af skattekontroller på privat grund.

KL. 13:00
 • Statsministerens spørgetime

  Udvidet spørgetime med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i Folketingssalen.

KL. 15:00
 • Borgermøde og -debat: Fremtidens forskning og innovation i Europa

  Uddannelses- og forskningsminister og EU's forskningskommissær inviterer borgere til dialogmøde og rundbordsdebat om fremtidens forskning og innovation i EU. Det sker som optakt til, at Kommissionen i 2018 offentliggør sit forslag til et nyt EU-program for forskning og innovation. 

KL. 15:00
 • Samråd: Proformaægteskaber

  Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg har kaldt udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og børne- og socialminister Mai Mercado (K) om en kontrolindsats mod proformaægteskaber.

Onsdag 28. februar

KL. 8:00
 • Samråd: Overfald på buschauffører

  Folketingets Beskæftigelsesudvalg har kaldt beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i åbent samråd om overfald på buschauffører.