April 2019

Tirsdag 23. april

KL. 10:30
  • Samråd: Lukning af VUC-centre i provinsen og landdistrikterne

    Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer har kaldt undervisningsminister Merete Riisager (LA) i åbent samråd om lukning af VUC-centre i provinsen og landdistrikterne.

KL. 13:30
  • Samråd: Undtagelsen i EU-straftoldsbestemmelser for stål forarbejdet i Kina og danske vindmølleproducenters konkurrencesituation

    Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har kaldt erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i åbent samråd om undtagelsen i EU-straftoldsbestemmelser for stål forarbejdet i Kina og danske vindmølleproducenters konkurrencesituation.

KL. 14:00
  • Samråd: Krav til læger fra EU-lande

    Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i åbent samråd om krav til læger fra EU-lande.

KL. 14:00
  • Samråd: Sanktioner mod elever på Ørestads Gymnasium

    Folketingets Undervisningsudvalg har kaldt undervisningsminister Merete Riisager (LA) i åbent samråd om sanktioner mod elever på Ørestads Gymnasium.

KL. 15:00
  • Samråd: Lægemangel i almen praksis

    Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i åbent samråd om lægemangel i almen praksis.

Onsdag 24. april

KL. 11:00
  • Samråd: Kriterium om befolkningstilbagegang i udligningsordningen

    Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer har kaldt økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) i åbent samråd om kriterium om befolkningstilbagegang i udligningsordningen.

KL. 13:00
  • Samråd: De seneste tal fra NOVANA, der viser, at kvælstofudledningen ikke er faldende

    Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har kaldt miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i åbent samråd om de seneste tal fra NOVANA, der viser, at kvælstofudledningen ikke er faldende.

KL. 14:00
  • Samråd: Overholdelse af miljømålene i vandrammedirektivet

    Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har kaldt miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i åbent samråd om overholdelse af miljømålene i vandrammedirektivet.

Torsdag 25. april

KL. 8:00
  • Udgivelse: "Kommunernes regnskaber" af Danmarks Statistik

    "Kommunernes regnskaber" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 11:30
  • Samråd: Veteranpakken

    Folketingets Beskæftigelsesudvalg har kaldt beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) i åbent samråd om veteranpakken.

KL. 12:00
  • Samråd: Udvisning ved grov kriminalitet og gentagelseskriminalitet

    Folketingets Retsudvalg har kaldt justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i åbent samråd om udvisning ved grov kriminalitet og gentagelseskriminalitet.

KL. 12:00
  • Reception: Formand for 3Fs Industrigruppe fylder 50

    Gruppeformanden for 3Fs Industrigruppe Mads Andersen fylder 50 år, og det markerer forbundet med en reception.

KL. 16:00
  • Debatmøde: EU's fremtid (Ranum)

    Efterskoleforeningen inviterer til debat om EU.

Fredag 26. april

KL. 8:00
  • Udgivelse: "Kommunernes regnskaber" af Danmarks Statistik

    "Kommunernes regnskaber" offentliggøres af Danmarks Statistik.