December 2018

Tirsdag 11. december

KL. 9:30
 • Konference: Kvinders sundhed og ligestilling

  Sex & Samfund, Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og Udenrigsministeriet sætter skarpt på, hvad sammenhængen er mellem kvinders sundhed og ligestilling på arbejdsmarkedet.

KL. 13:00
 • Samråd: Eksportgodtgørelsen

  Folketingets Skatteudvalg har kaldt skatteminister Karsten Lauritzen (V) i åbent samråd om eksportgodtgørelsen.

KL. 13:00
 • Salen: Straffeloven (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af straffeloven (L 17 B) og forslag til lov om ændring af retsplejeloven (L 17 A).

KL. 13:00
 • Salen: Lov om våben og eksplosivstoffer (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer (L 83).

KL. 16:00
 • Debat med Nyrup: Ulighed i Europa

  Socialdemokratiet og tænketanken Cevea holder offentlig EU-debat med blandt andet forhenværende statsminister, partiformand og formand for de europæiske socialdemokrater Poul Nyrup Rasmussen.

Onsdag 12. december

KL. 11:30
 • Samråd: Tobakskonventionen

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), skatteminister Karsten Lauritzen (V), finansminister Kristian Jensen (V) og erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i åbent samråd om brud på WHO's rammekonvention FCTC om tobakskontrol og beskyttelse mod tobaksindustriens lobbyvirksomhed.

Torsdag 13. december

KL. 9:00
 • Vækstkonference 2018 med finansministeren

  Tænketanken Cepos holder vækstkonference under overskriften "Hvordan øger vi den økonomiske vækst i Danmark?"

KL. 9:00
 • Topmøde: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

  EU's stats- og regeringschefernes mødes til topmøde i Bruxelles i Bruxelles for at drøfte EU's langsigtede budget, det indre marked, migration og eksterne forbindelser.

KL. 10:15
 • Samråd: Udbyttesagen

  Folketingets Skatteudvalg har kaldt skatteminister Karsten Lauritzen (V) i åbent samråd om udbyttesagen.

KL. 13:00
 • Samråd: Statens indkøb af advokatbistand

  Folketingets Retsudvalg har kaldt justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og skatteminister Karsten Lauritzen (V) i åbent samråd om statens indkøb af advokatbistand.

KL. 13:30
 • Samråd: Kapitalforeningen Investin Pro og spekulation i udbytteskatten

  Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har kaldt erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i åbent samråd om kapitalforeningen Investin Pro og spekulation i udbytteskatten.

KL. 14:00
 • Samråd: Loven om utryghedsskabende tiggeri

  Folketingets Retsudvalg har kaldt justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i åbent samråd om loven om utryghedsskabende tiggeri.

KL. 14:00
 • Reception: MF Jan Erik Messmann, Birkerød, fylder70

  MF (DF), skipper og freelance-journalist, Birkerød, fylder 70 år 10. december, og det markerer partiet med en reception.

Fredag 14. december

KL. 10:00
 • Samråd: En uddybning af Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration

  Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg har kaldt udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i åbent samråd om en uddybning af Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration.

Tirsdag 18. december

KL. 14:00
 • Samråd: Langtidsfravær i folkeskolen

  Folketingets Undervisningsudvalg har kaldt undervisningsminister Merete Riisager (LA) i åbent samråd om langtidsfravær i folkeskolen.

KL. 15:00
 • Samråd: Integrationsvurderingen af børn

  Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg har kaldt udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i åbent samråd om, hvordan ministeren forholder sig til Amenesty Internationals kritik af sagsbehandlingen i integrationsvurderingen af børn.

Onsdag 19. december

KL. 10:00
 • Samråd: Arbejds- og lønforholdene for havnearbejdere i Kenya

  Folketingets Udenrigsudvalg har kaldt erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) og minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs (V) i åbent samråd om arbejds- og lønforholdene for havnearbejdere i Kenya.

KL. 11:30
 • Samråd: Danske Banks hvidvaskskandale

  Folketingets Europaudvalg har kaldt udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i åbent samråd Samråd med udenrigsministeren, justitsministeren og erhvervsministeren vedrørende Danske Banks hvidvaskskandale.

Torsdag 20. december

KL. 16:30
 • Samråd: CBCR (Country-by-country-reporting) i EU

  Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har kaldt erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i åbent samråd om CBCR (Country-by-country-reporting) i EU.