Udvalget for Landdistrikter og Øer afholder en høring om vindmøllers påvirkning af lokalsamfund m.m. (Møde 1/2).

Formålet med høringen er at få belyst, hvordan opsætningen af vindmøller påvirker lokalsamfundene i landdistrikterne. Høringen afholdes over 2 særskilte møder.

På det første møde i høringen giver pensioneret overlæge Peter Prinds udvalget et oplæg, hvorefter der vil være adgang for udvalget til at stille spørgsmål. Formålet med denne del af høringen er at få belyst, hvordan opsætningen af vindmøller påvirker lokalsamfundene, som bliver naboer til vindmøller, samt hvordan det påvirker de berørte personers sundhed, helbred, livskvalitet og økonomi m.m.

Efter oplægget fra Peter Prinds vil læge og stressforsker Christian Buhl, Århus Universitet, lektor, ph.d. Christian Sejer Pedersen og forskningsassistent, civilingeniør Steffen Pedersen, Institut for Elektroniske Systemer, Ålborg Universitet, stå til rådighed for besvarelse af sundhedsmæssige og tekniske spørgsmål fra udvalget.

Udvalget for Landdistrikter og Øer har inviteret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Klima-, Energi- og Bygningsudvalget, Miljøudvalget og Kommunaludvalget til at deltage i høringen.

Høringen bliver udsendt på Folketingets tv-kanal.

Den anden del af høringen vil fokusere på andre vinkler af vindmøllernes påvirkning af lokalsamfundene, herunder at vindmøller også er en gevinst for landdistrikterne og for beboerne i landdistrikterne. Tidspunktet for og oplægsholderne på denne del af høringen er ikke fastlagt p.t.

Adresse:
vær. 2-133 i Folketinget

Links:

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »