Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik har kaldt justitsminister Søren Pind (V) og udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V) i åbent samråd om, hvordan regeringen forholder sig til, at potentielle terrorister og ekstremister kan rejse ind i Danmark.

Justitsminister Søren Pind og udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg bedes redegøre sig for regeringens forhold til, at potentielle terrorister og ekstremister indrejser i Danmark, og om det giver anledning til at skærpe kontrollen med de flygtninge og migranter, der ankommer til Danmark. Derudover spørges ind til politiets kontrol med indrejsende flygtninge og migranter.

Ministrene stilles i alt tre spørgsmål.

Samrådsspørgsmål C
Ministrene bedes gøre rede for, om regeringen og/eller PET og politimyndighederne er bekymrede for, at der angiveligt er risiko for, at potentielle teorrister og ekstremister benytter den nuværende sitution med massive flygtninge- og migrationstiltrømningen til at rejse ind i Danmark under dække af at være flygtning. Ministrene bedes gøre rede for, hvordan regeringen forholder sig til dette, og om det giver anledning til at skærpe kontrollen med og screening af de flygtninge og migranter, som ankommer til Danmark. 

Spørgsmålet stilles af Peter Kofod Poulsen (DF).

Samrådsspørgsmål D
Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg bedes redegøre for, hvorvidt og hvordan de danske myndigheder i forbindelse med sagsbehandling af asylansøgere har mulighed for at undersøge, om den pågældende asylansøger i realiteten er en potentiel terrorist. Ministeren bedes derudover redegøre for, om den seneste flygtninge- og migrationstilstrømning til Danmark har givet regeringen anledning til at overveje at ændre reglerne og procedurerne i forbindelse med behandling af asylansøgningerne. Dette for at der sker en mere målrettet screening for potentielle terrorister og ekstremister. 

Spørgsmålet er stillet af Christian Langballe (DF)

Samrådsspørgsmål E
Justitsminister Søren Pind (V) bedes redegøre for sin holdning til og hvilke initiativer ministeren vil tage for at rette op på det faktum, at flygtninge og migranter nærmest uhindret har taget toget til Danmark i hele 2015. Derudover at DSB flere gange har tippet politiet om situationer, hvor der har været særligt mange flygtninge og migranter med et tog. Dette uden at politiet har reageret på henvendelserne, eller at det har ført til kontrol af toget fra politiets side jævnfør TV2 Nyhederne den 21. september 2015.

Spørgsmålet er stillet af Peter Skaarup (DF).

Kontakt info:
GDPR Deleted, GDPR Deleted

Adresse:
S-092
Christiansborg


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »