Sundheds- og Ældreudvalget har kaldt ældreminister Thyra Frank (LA) i samråd om arbejdsmiljøet for ansatte, der arbejder med mennesker med demens.

Arbejdstilsynet har i 2015 og 2016 givet 26 påbud til plejecentre og hjemmeplejen i sager, hvor ansatte har været udsat for trusler og voldelige overgreb af demente.

Ministeren bedes på denne baggrund redegøre for, om dette er en utilfredsstillede situation, og hvilke tiltag ministeren i givet fald vil tage for at sikre, at såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø for ansatte, der arbejder med voldelige demente, bliver forbedret.

Samrådsspørgsmålene er stillet af Astrid Krag (S).

Adresse:
1-133
Christiansborg


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »