Folketingets Skatteudvalg har kaldt skatteminister Karsten Lauritzen (V) i åbent samråd om regeringens plan om at fjerne progressionen i ejendomsværdiskatten.

Jesper Petersen
Jesper Petersen (36) MF (S), fhv. politisk ordfører, SF
Karsten Lauritzen
Karsten Lauritzen (34) Skatteminister (V), MF

Skatteudvalget har bedt skatteminister Karsten Lauritzen (V) redegøre for, hvordan en fjernelse af progressionen i ejendomsværdiskatten vil øge den geografiske ulighed i Danmark og for, hvordan regeringens udspil er fair, set i lyset af at ministeren tidligere har udtalt sig positivt om progression i ejendomsværdiskatten.

Udvalget har derudover bedt ministeren bekræfte, at regeringen med en fjernelse af progressionen i ejendomsværdiskatten vil give en lettelse af boligskatten til gavn for boligejere i hovedstadsområdet, mens boligejere uden for hovedstadsområdet ikke vil opleve nogen gevinst af forslaget.

Samrådsspørgsmålene er stillet af Jesper Petersen (S).

Adresse:
2-080
Christiansborg


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »