Den Internationale Valutafond (IMF) og Verdensbanken inviterer den rådgivende ministerkomité, IMFC til forårsmøder.

Finansminister Kristian Jensen (V) skal repræsentere de nordisk-baltiske lande ved møder i den Internationale Valutafond (IMF).

Kristian Jensen
Kristian Jensen (46) Finansminister (V), næstformand & MF

 

Forårsmøderne har til formål at sætte de overordnede strategiske retningslinjer for IMF’s arbejde.

Drøftelserne i IMFC vil særligt have fokus på IMF-landenes reformudfordringer, som er afgørende for at skabe holdbar økonomisk vækst og beskæftigelse, samt hvorledes IMF kan understøtte landene i at gennemføre sunde nationale politikker.

Arrangør:
Den Internationale Valutafond (IMF)

Kontakt info:
Niels Nørgaard , nieno@fm.dk, tlf. 25262759

Adresse:
Washington

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »