Folketingets Retsudvalg har kaldt justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i åbent samråd om databeskyttelseslovforslagets bestemmelser om viderebehandling af personoplysninger og oplysningspligt. 

Udvalget har bedt ministeren kommentere kritikken i høringssvar og i artiklerne i Politiken fra december 2017 og januar 2018 vedrørende § 5, stk. 3 (viderebehandling af personoplysninger) og § 23 (oplysningspligt), som er fremsat af eksperter, organisationer og folketingsmedlemmer, herunder redegøre for ministerens holdning til paragrafferne set i lyset af denne kritik, og for om kritikken giver ministeren anledning til at genoverveje lovforslagets udformning.

Spørgsmålet er stillet af Josephine Fock (ALT), Zenia Stampe (RV), Eva Flyvholm (EL) og Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Kontakt info:
GDPR Deleted, GDPR Deleted

Adresse:
2-133
Christiansborg


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »