1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed (L 155).

Formålet med lovforslaget er at gennemføre nødvendige konsekvensændringer som følge af, at EU's databeskyttelsesforordning vil finde anvendelse i Danmark fra 25. maj 2018, ligesom justitsministerens forslag til en ny databeskyttelseslov (L 68) forventes at træde i kraft 25. maj 2018, hvorved den nuværende persondatalov blive ophævet. 

Center for Cybersikkerhed er ikke omfattet af den nuværende persondatalov, og den behandling af personoplysninger, som udføres af Center for Cybersikkerhed, vil heller ikke blive omfattet af databeskyttelsesforordningen og den nye databeskyttelseslov. En række af persondatalovens centrale principper for behandling af personoplysninger er dog indarbejdet i lov om Center for Cybersikkerhed. 

Der er derfor i lyset af ophævelsen af persondataloven behov for at konsekvensændre lov om Center for Cybersikkerhed som følge af den nye databeskyttelsesregulering. Gældende ret foreslås i videst muligt omfang videreført.

Lovforslaget er fremsat af forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Adresse:
Folketingssalen
Christiansborg

Følg L 155
(Forsvarsministeriet)

3/5
2018
8/2
2019
3/5
2018
26/4
2018
10/4
2018
15/3
2018
28/2
2018

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »