2. og sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om forbud mod brug af markante religiøse symboler for elever og undervisere i folkeskolen (B 58).

Med forslaget pålægges regeringen at fremsætte et lovforslag, der forbyder brug af markante religiøse symboler, herunder religiøs hovedbeklædning i folkeskolen. Forbuddet skal gælde både elever og personale, der varetager undervisning. Forslaget giver fortsat mulighed for at bære små, diskrete religiøse symboler. Forslagsstillerne finder, at religion er et privat anliggende, som bør varetages i fritiden, og at markante religiøse symboler er til hinder for, at lærere fremstår neutrale og objektive.

Forslaget er fremsat af Martin Henriksen (DF), Pernille Bendixen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Peter Kofod Poulsen (DF) og Peter Skaarup (DF).

Adresse:
Folketingssalen
Christiansborg
1240

Følg B 58
(Undervisningsministeriet)

31/5
2018
17/4
2018
11/1
2018

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »