Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt ældreminister Thyra Frank (LA) i åbent samråd om underbemanding på landets plejehjem.

Samrådsspørgsmål BS:

Ministeren bedes forholde sig til og give sin forklaring på, at man flere steder i ældreplejen har områder, der er så dårligt bemandet, at man reelt ikke kan gennemføre en faglig konflikt, fordi stedet kun har bemanding svarende til nødberedskab eller mindre. Stederne vil dermed have svært ved at sikre et nødberedskab i forbindelse med de varslede faglige konflikter, fordi man i den daglige drift er afhængig af vikarer, løst ansatte m.m. og derfor alt andet lige må være underbemandet. Der henvises til ”Lockout- og strejkevarsler afblæses: Sosu'er undtages fra konflikt” bragt i Avisen.dk 12. april 2018.

Samrådsspørgsmålet er stillet af Kirsten Normann Andersen (SF).

Samrådsspørgsmål BT:

Ministeren bedes redegøre for, hvor omfattende problemet med underbemanding er på landets plejecentre, således at stedet er afhængig af vikarer og løst ansatte m.m. i den daglige drift og personalet som følge heraf ikke kan indgå i en faglig konflikt. Der henvises til ”Lockout- og strejkevarsler afblæses: Sosu'er undtages fra konflikt” bragt i Avisen.dk 12. april 2018.

Samrådsspørgsmålet er stillet af Kirsten Normann Andersen (SF).

Samrådsspørgsmål BU:

Ministeren bedes redegøre for, hvordan regeringen i de kommende økonomiforhandlinger med KL vil håndtere problemet med den angivelige underbemanding på landets plejehjem?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Kirsten Normann Andersen (SF).

Adresse:
1-133
Christiansborg
1240

Links:

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »