Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har kaldt erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i åbent samråd om Danske Bank-hvidvasksagen og fit & proper-reglerne.

Samrådsspørgsmål H:

Ministeren bedes redegøre for, hvilke tidligere og nuværende lovgivningsmæssige begrænsninger, der ligger til grund for, at Finanstilsynet i afgørelsen af 3. maj 2018 ”Danske Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial” konkluderer, at ”Finanstilsynet har vurderet, om der for den nuværende ledelse og ansatte i banken er grundlag for at rejse sager efter fit & proper-reglerne. Finanstilsynet har på det foreliggende grundlag ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at rejse sådanne sager”, og ministeren bedes redegøre for, hvilke politiske initiativer ministeren på denne baggrund har tænkt sig at iværksætte.

Samrådsspørgsmålet er stillet af Rune Lund (EL).

Adresse:
1-133
Christiansborg
1240


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »