1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, personskatteloven, lov om social pension og forskellige andre love (L 36).

Med lovforslaget foreslås følgende: 

  • Der gennemføres en gradvis afskaffelse af medielicensen over perioden 2019-2022, så hidtil licensfinansierede medie- og filmformål fra 2022 finansieres fuldt ud over finansloven.
  • Med lovforslaget specificeres det, at DR og de regionale TV 2-virksomheder finansieres via tilskud fra staten, ligesom dette i praksis også vil være tilfældet for øvrige hidtidige modtagere af licens. I en overgangsperiode frem til 31. december 2021 vil DR og de regionale TV 2-virksomheder delvist fortsat være finansieret af deres andel af licensafgifterne.
  • I takt med nedsættelse og bortfald af medielicensen gennemføres efter lovforslaget en mindre regulering af personfradraget for alle, der er fyldt 18 år.
  • Der indføres en ny mediecheck til pensionister, som i dag er berettiget til nedsat licens samt en undtagelse af mediechecken fra husstandsindkomsten ved beregning af boligstøtte.

Det forventes, at loven træder i kraft 1. januar 2019. Medielicensen vil være fuldt afskaffet fra 2022.

Forslaget er fremsat af kulturminister Mette Bock (LA).

Adresse:
Folketingssalen
Christiansborg
1240

Følg L 36
(Kulturministeriet)

29/11
2018
29/11
2018
27/11
2018
11/10
2018
3/10
2018

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »