Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg har kaldt transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i åbent samråd om trafikudviklingen som følge af regeringens planer om en ny ø ud for København (Lynetteholmen).

Samrådsspørgsmål V:

Vil ministeren oplyse om planerne for Åboulevarden og H.C. Andersens Boulevard set i lyset af regeringens plan om en ny Ø ud for København (”Lynetteholmen”)?

Ministeren bedes herunder redegøre for udviklingen i trafikken i indre København som følge af regeringens planer om Lynetteholm og en havnetunnel/østlig ringvej.

Ministeren bedes endvidere redegøre for potentialet, herunder det økonomiske potentiale, i at omforme Åboulevarden og H.C. Andersens Boulevard til en tunnel for biltrafikken set i lyset af regeringens planer om Lynetteholmen og en havnetunnel.

Samrådsspørgsmålet er stillet af Ida Auken (R).

Adresse:
2-133
Christiansborg
1240


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »