1. behandling af forslag til lov om certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet (L 109).

Lovforslaget er en del af udmøntningen af finanslovsaftalen for 2018, hvor regeringen og Dansk Folkeparti blevet enige om at oprette en certificeringsordning for fremmedsprogstolkning inden for sundhedsvæsenet.

Med lovforslaget får sundhedsministeren hjemmel til efter ansøgning at godkende en eller flere offentlige myndigheder og institutioner samt private aktører (certificeringsinstitutioner) til at certificere fremmedsprogstolke på sundhedsområdet på baggrund af regler fastsat af sundhedsministeren.

Det foreslås, at en godkendelse som certificeringsinstitution vil have en tidsbegrænset varighed på op til 5 år, hvorefter godkendelsen skal fornys. Og at certificeringsinstitutionerne skal udbyde og afholde eksamination i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet samt træffe afgørelse om at certificere fremmedsprogstolke efter loven og efterfølgende udstede bevis til de fremmedsprogstolke.

Med lovforslaget skabes der for regionerne en mulighed for - hvis regionerne har et ønske herom - at benytte sig af tolke, der besidder sproglige kvalifikationer af et vist niveau og kompetencer i tolketeknik og -etik samt har et grundlæggende kendskab til sundhedsvæsenets organisering og termer.

Forslaget er fremsat af Ellen Trane Nørby (V).

Adresse:
Folketingssalen
Christiansborg
1240

Følg L 109
(Sundheds- og Ældreministeriet)

21/2
2019
21/2
2019
19/2
2019
4/1
2019
23/11
2018
15/11
2018

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »