3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning (L 78).

Formålet med lovforslaget er at fastlægge det fremtidige grundlag for tilskud til elproduktion produceret ved afbrænding af biomasse, når statsstøttegodkendelsen af den nuværende støtteordning udløber 1. april 2019. Herudover indeholder lovforslaget en række mindre ændringer af VE-loven og elforsyningsloven, blandt andet en præcisering af straffebestemmelserne. Lovforslaget er en opfølgning på energiaftalen af 29. juni 2018 mellem alle Folketingets partier.

Forslaget er fremsat af Lars Christian Lilleholt (V).

Adresse:
Folketingssalen
Christiansborg
1240

Følg L 78
(Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet)

6/12
2018
11/12
2018
6/12
2018
4/12
2018
29/11
2018
27/11
2018
15/11
2018
13/11
2018
9/11
2018
8/11
2018
25/10
2018
12/10
2018
12/10
2018

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »