Folketingets Beskæftigelsesudvalg har kaldt beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i åbent samråd om mineraluld.

Samrådsspørgsmål AN:

Ministeren bedes forholde sig til oplysningerne om, at Arbejdstilsynet ændrede holdning til det muligt kræftfremkaldende stof ”mineraluld” efter pres fra producenten af det farlige produkt.

Ministeren bedes forklare, hvorfor Arbejdstilsynet ændrede holdning til, at gammel mineraluld alligevel ikke skulle omfattes af kræftbekendtgørelsen? Oplysningerne er fremkommet i Fagbladet 12. december 2018.

Samrådsspørgsmålet er stillet af Christian Juhl (EL) og Karsten Hønge (SF).

Samrådsspørgsmål AO:

Ministeren bedes redegøre for, hvilke regler og beskyttelseskrav, der efter hans opfattelse bør gælde både generelt for mineraluld og specifikt for gammel mineraluld og herunder særligt om der bør gøres forskel på anvendelsen af nyt og gammelt mineraluld på arbejdspladsen.

Bør en eventuel tvivl om kræftrisikoen ikke komme de udsatte bygningsarbejdere til gode?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Christian Juhl (EL) og Karsten Hønge (SF).

Samrådsspørgsmål AP:

Ministeren bedes redegøre for, hvilken fremgangsmåde han finder forsvarlig i behandlingen af de produkter og stoffer, som er kræftfremkaldende?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Christian Juhl (EL) og Karsten Hønge (SF).

Adresse:
S-092
Christiansborg
1240

Links:

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »