3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om indsamling med videre og lov om fonde og visse foreninger (L 117).

Lovforslaget har for det første til formål at styrke kontrollen med indsamlinger.

Det foreslås blandt andet at udvide indsamlingslovens anvendelsesområde til også at omfatte indsamlinger foretaget blandt juridiske personer. Derudover foreslås en række ændringer om anmeldelsesordningen, indsamlingsplatforme og navne på indsamlinger.

Lovforslaget skal for det andet give ikke-erhvervsdrivende fonde mulighed for at bestemme, om arv og gaver, som fonden modtager, skal uddeles eller henlægges til fondens formue, medmindre arvelader eller gavegiver har bestemt, hvordan arven eller gaven skal anvendes.

Det foreslås, at loven træder i kraft 1. februar 2019 dog således, at justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, nr. 15.

Forslaget er fremsat af Søren Pape Poulsen (K).

Adresse:
Folketingssalen
Christiansborg
1240

Følg L 117
(Justitsministeriet)

24/1
2019
25/1
2019
24/1
2019
22/1
2019
7/1
2019
4/12
2018
28/11
2018

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »