1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om økonomisk kompensation ved medhold i klagesager (B 55).

Beslutningsforslaget pålægger regeringen at ændre reglerne, således at der kan udbetales kompensation til borgere i de tilfælde, hvor Ankestyrelsen giver borgeren medhold i, at kommunen har truffet en forkert afgørelse efter serviceloven.

Forslaget er fremsat af Karina Adsbøl (DF), Pernille Bendixen (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Morten Marinus (DF), Karin Nødgaard (DF) og Peter Skaarup (DF).

Adresse:
Folketingssalen
Christiansborg
1240

Følg B 55
(Børne- og Socialministeriet)

30/4
2019
26/2
2019
4/12
2018

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »