3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om forsvarets personel (L 124).

Lovforslaget har som formål at øge forsvarets evne til at mobilisere i tilfælde af krig og krise gennem opbygning af mobiliseringskompagnier, der uddannes med henblik på indsættelse.

Mobiliseringskompagnierne opbygges ved anvendelse af værnepligtige, der har gennemført en 8-måneders værnepligtsuddannelse, og som gives supplerende uddannelse i forbindelse med mobilisering og forud for indsættelse.

Samtidig skal lovforslaget styrke totalforsvaret, ved at de værnepligtige, som har gennemført den 8 måneder lange værnepligtsuddannelse, skal kunne indkaldes til at forrette tjeneste i mobiliseringskompagnierne i op til 5 år efter hjemsendelse.

Lovforslaget udmønter den del af forsvarsforliget mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre fra 28. januar 2018, hvor det blev aftalt, at totalforsvaret skal styrkes og forsvarets evne til at mobilisere i tilfælde af krig og krise skal øges.

Forslaget er fremsat af forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Adresse:
Folketingssalen
Christiansborg
1240

Følg L 124
(Forsvarsministeriet)

26/3
2019
21/3
2019
19/3
2019
18/3
2019
14/3
2019
28/2
2019
19/2
2019
8/1
2019
12/12
2018
20/9
2018

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »