3. behandling af forslag til lov om ændring af udlændingeloven (L 133).

Hensigten med lovforslaget er, at brugere af au pair-ordningen selv finansierer de udgifter, der i dag afholdes af staten, således at ordningen så vidt muligt bliver fuldt brugerfinansieret.

I dag afholder staten en del af udgiften i forbindelse med danskundervisning m.m. Det er forslagsstillernes umiddelbare forventning, at lovforslaget vil medføre, at værtsfamiliers betaling for tilbud om danskundervisning til en au pair-person vil stige fra 5.275 kroner i 2018-niveau til ca. 11.000 kroner

Forslaget er fremsat af Martin Henriksen (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Pernille Bendixen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Karina Due (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF) og Dorthe Ullemose (DF).

Adresse:
Folketingssalen
Christiansborg
1240

Følg L 133
(Udlændinge- og Integrationsministeriet)

28/2
2019
28/2
2019
26/2
2019
6/2
2019
8/2
2019
19/12
2018

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »