Folketingets Uddannelses- og Forksningsudvalg har kaldt uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) i åbent samråd om økonomistudier.

Samrådsspørgsmål G:

Hvordan forholder ministeren sig til den kritik, der kommer fra organisationen Rethinking Economics bragt i Information 6. december 2018 (Ny bevægelse kommer til Danmark: Ensidige økonomistudier er til skade for samfundet) om, at undervisningen på de danske økonomistudier er for ensidig; at der undervises for meget i modeller og matematik inden for den dominerende teoriretning, og for lidt i hvad der rent faktisk sker i den virkelige verdens økonomi, og hvordan man skal forstå den, og som til dels anerkendes af økonomiprofessor David Dreyer, Københavns Universitet ifølge artikel bragt i Information 7. december 2018 (Professor: Økonomistudiet kunne godt være bedre til at introducere andre tilgange)?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Christian Poll (ALT).

Samrådsspørgsmål H:

Mener ministeren, at der er et strukturelt problem i den konstruktion, hvor 25 procent af universiteternes basismidler fordeles på baggrund af den såkaldte Bibliometriske Forskningsindikator (BFI), og hvor der for samfundsøkonomi opnås flest point ved at udgive i fem bestemte såkaldte niveau 3 tidsskrifter, i økonomikredse kendt som ”Top 5", og som derved giver universiteterne incitament til at benytte det snævre sæt af metoder og grundantagelser, som accepteres af ”Top 5”, og dermed undergraver nye perspektiver på økonomiske problemstillinger for at få flest forskningsmidler?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Christian Poll (ALT).

Samrådsspørgsmål I:

Hvad vil ministeren gøre for at sikre et åbent og frit forskningsmiljø på økonomistudierne, så vi bedst muligt understøtter forskellige perspektiver på de økonomiske problemstillinger som eksempelvis klimakrisen og den økonomiske krise?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Christian Poll (ALT).

Adresse:
2-080
Christiansborg
1240


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »