Folketingets Udenrigsudvalg har kaldt minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs (V) i åbent samråd om, hvorvidt Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) bidrager til bæredygtig udvikling i udviklingslande.

Samrådsspørgsmål I:

Dansk udviklingsbistand går via Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og fonde, som IFU administrerer (herunder Klimafonden, Landbrugsfonden og Verdensmålsfonden), til oliekraftværker, svinefabrikker og transnationale selskaber som Mærsk og Danone. Selvom det er IFU’s formål at bidrage til bæredygtig udvikling, så er disse aktiviteter i flere tilfælde til skade for lokal bæredygtig udvikling samt opnåelse af FNs verdensmål og Parisaftalens målsætninger. Det fremgår af rapporten ”Big business på bistand”, som organisationen Afrika Kontakt netop har udgivet.

På den baggrund bedes ministeren besvare følgende spørgsmål:

• Lever IFU og de fonde, IFU administrerer, i alle aktiviteter op til IFU’s formål om at bidrage til bæredygtig udvikling i udviklingslande og til realiseringen af FN’s Verdensmål?

• Mener ministeren, det er bæredygtigt, når der investeres i oliekraftværker og svinefabrikker?

• Mener ministeren, at alle IFU’s investeringer bør være i overensstemmelse med Parisaftalen og den danske aftale om nuludledning i 2050?

• Mener ministeren, at screening af investeringer i forhold til klimaindvirkning i Verdensmålsfonden bør udbredes til alle IFU´s investeringer?

• Mener ministeren, at det er i overensstemmelse med FN’s verdensmål, at 93 % af IFU’s investeringer går til store virksomheder frem for små og mellemstore?

• Kan Danmarks udviklingsbistand bruges bedre, end den i dag bruges af IFU?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Christian Juhl (EL).

Adresse:
2-133
Christiansborg
1240


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »