Højesteretsdommer, professor, dr. jur. Jens Peter Christensen gæster Folketingets Presseloge og "gør os klogere på alle skrevne og uskrevne regler i forbindelse med dronningerunder – et emne som man ikke kan afvise kan blive aktuelt i løbet af foråret."

Kontakt info:
cord@dr.dk

Adresse:
Folketinget
Lokale S-117

Links:

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »