2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund (L 179).

Lovforslaget ændrer undergrundsloven, så det ikke fremover vil være muligt at få tilladelse til at efterforske og indvinde olie og gas på land og i de indre danske farvande. Desuden indføres krav om, at indirekte overdragere af tilladelser til efterforskning og indvinding af olie og gas er subsidiært økonomisk ansvarlige for udgifter til afvikling af anlæg. Hermed ligestilles godkendelse af indirekte overdragelser med direkte overdragelser. Formålet er at sikre, at staten ikke kommer til at stå med oprydningsomkostningerne.

Forslaget er fremsat af energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

Adresse:
Folketingssalen
Christiansborg
1240

Følg L 179 Lov om anvendelse af Danmarks undergrund
(Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet)

4/4
2019
4/4
2019
2/4
2019
14/3
2019
27/2
2019
22/2
2018

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »
---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.