1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed (L 215).

Formålet med lovforslaget er at opdatere lovgrundlaget for Center for Cybersikkerhed, så det tilpasses det aktuelle trusselsbillede og den teknologiske udvikling med henblik på at give Center for Cybersikkerhed bedre muligheder for at løse sine opgaver.

Lovforslaget skal blandt andet forbedre mulighederne for at udnytte den beskyttelse, der ligger i Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste. Desuden skabes mulighed for at anvende Center for Cybersikkerheds alarmenheder mere aktivt til at stoppe igangværende cyberangreb. Som et tredje element skabes mulighed for at installere sikkerhedssoftware på for eksempel pc'ere og servere hos myndigheder og virksomheder, der er tilsluttet Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste. Der indføres også mulighed for, at Center for Cybersikkerhed efter aftale kan gennemføre forebyggende sikkerhedstekniske undersøgelser hos myndigheder og virksomheder, der efterspørger centerets bistand. Endvidere giver lovforslaget Center for Cybersikkerhed mulighed for at anvende såkaldte honey pots, som vil kunne bruges som en form for afledningsmanøvre og kilde til viden om aktører bag angreb, og såkaldte sinkholes, som potentielt vil kunne afskære angrebsaktøren fra at styre sin angrebsplatform.

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har 27. februar 2019 indgået en politisk aftale om lovforslaget, som er et led i udmøntningen af den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Forslaget er fremsat af forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Adresse:
Folketingssalen
Christiansborg
1240

Følg L 215 Lov om Center for Cybersikkerhed
(Forsvarsministeriet)

2/5
2019
10/5
2019
3/5
2019
2/5
2019
30/4
2019
3/4
2019
2/4
2019
27/3
2019
27/3
2019

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »