3. behandling af forslag til lov om ændring af SU-loven (L 182).

Lovforslaget er en udmøntning af en aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti om handicaptillæg til uddannelsessøgende i erhvervsuddannelse og forhøjelse af fribeløb, indgået 20. december 2018.

Med lovforslaget foreslås, at fribeløbet hæves med 1.000 kroner for alle, dvs. til 8.846 kroner pr. måned (i måneder med SU) for elever på ungdomsuddannelserne og til 13.375 kroner pr. måned (i måneder med SU) for studerende på videregående uddannelser.

Det foreslås også, at elever på erhvervsuddannelserne med psykiske eller fysiske handicap fremover skal have mulighed for at modtage et handicaptillæg på 5.500 kroner pr. måned i tillæg til den almindelige SU, i lighed med det nuværende handicaptillæg til studerende på videregående uddannelser.

Det foreslås, at ændringerne får virkning fra 1. januar 2019.

Forslaget er fremsat af uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V).

Adresse:
Folketingssalen
Christiansborg
1240

Følg L 182 SU-loven
(Uddannelses- og Forskningsministeriet)

23/4
2019
23/4
2019
9/4
2019
8/4
2019
12/3
2019
27/2
2019

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »