3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs (L 131).

Lovforslaget har til formål at ændre sammensætningen af Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.

Lovforslaget indebærer, at det ved lov fastsættes, hvem der indstiller medlemmer til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, og at medlemmerne udnævnes af erhvervsministeren. Det foreslås, at Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation, Danmarks Pelagiske Producentorganisation og Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri bliver indstillingsberettiget for arbejdsgiversiden, og at 3F og CO-Søfart bliver indstillingsberettiget for arbejdstagersiden.

De tre nye organisationer bliver indstillingsberettiget med hver 1 medlem, og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd udvides fra 8 til 10 medlemmer for fortsat at sikre, at Fiskeriets Arbejdsmiljøråd består af et ligeligt antal repræsentanter for arbejdstagere om bord og arbejdsgivere.

Forslaget er en opfølgning på vækst- og udviklingspakken for dansk fiskeri.

Loven skal træde i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Forslaget er fremsat af erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).

Adresse:
Folketingssalen
Christiansborg
1240

Følg L 131
(Erhvervsministeriet)

16/5
2019
30/4
2019
9/1
2019
22/1
2019
8/1
2019
8/1
2019
19/12
2018

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »