Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har kaldt erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i åbent samråd om undtagelsen i EU-straftoldsbestemmelser for stål forarbejdet i Kina og danske vindmølleproducenters konkurrencesituation.

Samrådsspørgsmål BE:

Hvad har ministeren tænkt sig at gøre for at redde danske virksomheder, der bliver udsat for kinesisk statssubsidieret konkurrence på vindmølletårne? Der henvises til, at EU sidste år indførte en antisubsidie-told og en anti-dumpingtold på forskellige uforarbejdede typer stål fra Asien, men ikke på færdigproducerede ståltårne til vindmøller, der netop bliver subsidieret af den kinesiske stat.

Samrådsspørgsmålet er stillet af Hans Kristian Skibby (DF).

Samrådsspørgsmål BF:

I artiklen: ”Vindmølleproducent bløder: Skæv EU-told giver underskud” i Børsen 5. februar 2019 udtaler EU-Kommissionen, at man ikke vil tøve med at igangsætte en undersøgelse, såfremt EU-Kommissionen får en anmodning fra en medlemsstat, fordi ”Kommissionen er klar til at beskytte EU-selskaber, der lider som følge af unfair handelspraksis”. Er ministeren af samme holdning, og vil ministeren koordinere og igangsætte en sådan anmodning?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Hans Kristian Skibby (DF).

Samrådsspørgsmål BG:

I besvarelsen af 4. februar 2019 af SAU alm. del – spørgsmål 211, stillet af Hans Kristian Skibby (DF), svarer ministeren blandt andet: ”Jeg er bekendt med de konkrete udfordringer, som danske producenter af vindmølletårne står over for i forbindelse med kinesisk eksport af færdigproducerede vindmølletårne. Derfor har jeg været i kontakt med repræsentanter for den berørte industri og har henvist dem til at tage kontakt til EU-Kommissionen om spørgsmålet”. I den forbindelse ønskes klart besvaret, hvorfor ministeren ikke - med udgangspunkt i den presserende udfordring - vælger selv at lade departementet fremsætte sagen over for EU-Kommissionen og at involvere sine kollegaer i de andre EU-lande, der oplever den samme urimelige konkurrence i alle lignende ordresituationer.

Samrådsspørgsmålet er stillet af Hans Kristian Skibby (DF).

Adresse:
1-133
Christiansborg
1240


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »