Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer har kaldt økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) i åbent samråd om kriterium om befolkningstilbagegang i udligningsordningen.

Samrådsspørgsmål G:

BT, Nordjyske og netmediet NB-Økonomi har i en række artikler afdækket, at Gentofte og Frederiksberg, som er to af landets rigeste kommuner og beliggende i hovedstadsområdet, får 300 millioner kroner via det såkaldte befolkningstilbagegangskriterium i udligningsordningen, selvom de to kommuner ”dybest set ikke har en befolkningstilbagegang”, som ministeren selv har udtalt til Nordjyske 23. marts 2019, og pengene er tiltænkt særlig udfordrede yderkommuner. Ministeren bedes i den forbindelse redegøre for følgende:

a) Kan ministeren komme med en afklaring af, hvorvidt de to hovedstadskommuner ville være berettiget til de 300 mio. kroner i udligning, hvis de havde foretaget korrekt registrering i CPR i stedet for at foretage alle registreringerne i 2017-2018?

b) Mener ministeren, det er rimeligt, at yderkommuner som Bornholm, Lolland m.fl. sammenlagt står til at miste 300 mio. kroner, alene fordi de to hovedstadskommuner ikke har foretaget en korrekt registrering i CPR?

c) Hvornår blev ministeren bekendt med sagen, og hvad har ministeren gjort for at rette op på problematikken?

d) Vil ministeren tage initiativ til, at de 300 mio. kroner kommer til at gå til de yderkommuner, som puljen til kompensation for befolkningstilbagegang oprindeligt er tiltænkt? Og vil ministeren kompensere de yderkommuner, der står til store tab som følge af, at Gentofte og Frederiksberg også får del i pengene bag kriteriet for befolkningstilbagegang?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Magnus Heunicke (S) og Lea Wermelin (S).

Adresse:
2-080
Christiansborg
1240


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »