Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i åbent samråd om lægemangel i almen praksis.

Samrådsspørgsmål BI:

Vil ministeren redegøre for, hvilke tiltag regeringen vil tage for at bekæmpe lægemanglen i almen praksis inden for de næste 5-7 år?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Flemming Møller Mortensen (S).

Samrådsspørgsmål BJ:

Kan ministeren garantere, at alle de ekstra 320 introduktionsstillinger i almen medicin som regeringen vil oprette i 2019 og 2020 vil blive besat af yngre læger, således at borgerne i de dele af Danmark som i dag er plaget af lægemangel kan regne med, at der rent faktisk kommer flere hænder i almen praksis i deres område inden for de næste par år?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Flemming Møller Mortensen (S).

Adresse:
2-011
Christiansborg
1240


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »