Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har kaldt miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i åbent samråd om de seneste tal fra Novana, der viser, at kvælstofudledningen ikke er faldende.

Samrådsspørgsmål AV:

Vil ministeren redegøre for, hvordan regeringen forholder sig til de seneste tal fra NOVANA, der viser, at kvælstofudledningen ikke er faldende, og til det faktum, at regeringen ikke har formået at realisere de frivillige kvælstofreducerende indsatser i overensstemmelse med Fødevare- og landbrugspakkens kvælstofregnskab, herunder specifikt baselinefremskrivningen?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Simon Kollerup (S), Søren Egge Rasmussen (EL), Ida Auken (R), Christian Poll (ALT) og Trine Torp (SF).

Samrådsspørgsmål AW:

Vil ministeren redegøre for, om han mener, der er behov for nye tiltag, hvor effekten ikke allerede er indregnet i landbrugspakkens kvælstofregnskab, for at realisere den ændring i kvælstoftilførslen på 7.197 t i 2021, som fremgår af kvælstofregnskabet? Der henvises til tabellen i bilaget til svaret på spørgsmål nr. S 426 (2015-2016), som viser Fødevare- og landbrugspakkens kvælstofregnskab.

Samrådsspørgsmålet er stillet af Simon Kollerup (S), Søren Egge Rasmussen (EL), Ida Auken (R), Christian Poll (ALT) og Trine Torp (SF).

Samrådsspørgsmål AX:

Vil ministeren redegøre for, hvordan regeringen kan - med statsministerens egne ord stå vagt om landbrugspakken, når den seneste NOVANA opgørelse og oplysninger om regeringens manglende realisering af frivillige virkemidler viser, at der er stor usikkerhed om landbrugspakkens kvælstofregnskab? Der henvises til artiklen ”Løkke efter kritisk rapport: Vi står stadig vagt om Landbrugspakken” bragt i LandbrugsAvisen 14. januar 2019.

Samrådsspørgsmålet er stillet af Simon Kollerup (S), Søren Egge Rasmussen (EL), Ida Auken (R), Christian Poll (ALT) og Trine Torp (SF).

Samrådsspørgsmål AY:

Vil ministeren redegøre for, hvilke bekymringer Kommissionen har rejst overfor regeringen om vandkvaliteten i Danmark som konsekvens af regeringens manglende realisering af frivillige kvælstofreducerende tiltag, og vil ministeren oplyse, om ministeren vurderer, at Danmark fortsat overholder EU's Vandramme-, Nitrat- og Habitatdirektiver? Der henvises til artiklen ””Alvorlig” advarsel fra EU får eksperter til at slå alarm: »Vi risikerer sundhedsskadeligt drikkevand«” bragt på berlingske.dk 5. marts 2019. Ministeren bedes i forlængelse heraf oplyse, hvilke konsekvenser, det kan få for Danmark, hvis Danmark ikke overholder førnævnte direktiver.

Samrådsspørgsmålet er stillet af Simon Kollerup (S), Søren Egge Rasmussen (EL), Ida Auken (R), Christian Poll (ALT) og Trine Torp (SF).

Adresse:
S-092
Christiansborg
1240


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »