Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har kaldt miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i åbent samråd om overholdelse af miljømålene i vandrammedirektivet.

Samrådsspørgsmål AØ:

Det fremgår af et høringssvar fra Miljø- og Fødevareministeriet til Kommissionen af 7. marts 2019, at ”tidsmæssige, naturgivne, praktiske og økonomiske udfordringer vanskeliggør at nå miljømålene fuldt ud for alle opstillede kvalitetselementer med udgangen af tredje planperiode. Der er derfor behov for yderligere planperioder udover 2027 med henblik på at nå miljømålene fuldt ud. Samtidig bør medlemslandene få mulighed for i et vist omfang at gøre brug af samtlige af direktivets undtagelsesbestemmelser i artikel 4, nr. 4 efter 2027”, jf. MOF alm. del – bilag 454.

Vil ministeren på den baggrund:

- redegøre for, hvorfor regeringen ønsker at udskyde opfyldelsen af EU’s mål i vandrammedirektivet om at opnå god vandkvalitet på ubestemt tid, og hvorfor regeringen har foreslået, at medlemslandene skal kunne bruge alle direktivets undtagelsesmuligheder efter 2027?

– oplyse, hvilke konsekvenser det vil have for det danske vandmiljø og for vandkvaliteten i søer, åer, fjorde og havet i Europa, hvis alle medlemslande følger den danske regerings eksempel, og Vandrammedirektivet ændres i overensstemmelse med den danske regerings ønske?

- oplyse hvilke tidsmæssige, naturgivne, praktiske og økonomiske udfordringer forhindrer regeringen i at vedtage de nødvendige virkemidler for at nå måltilstanden inden 2027, og hvilke af disse er selvforskyldte? Der henvises til, at vandrammedirektivet blev vedtaget i 2000, at Venstre-ledede regeringer har haft flertal 2001-11 og 2015-19, samt at der endnu ikke er taget stilling til, hvad tredje og sidste planperiode 2021-27 skal indeholde?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Trine Torp (SF), Christian Poll (ALT), Ida Auken (R), Øjvind Vilsholm (EL) og Simon Kollerup (S).

Adresse:
S-092
Christiansborg
1240


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »