Stadig flere forskningspenge samler sig på færre hænder. Hvad betyder det for dansk forskning?

Nye undersøgelser viser, at hovedparten af forskningsmidler samler sig hos en relativt lille gruppe af eliteforskere og eliteforskningsmiljøer. Det gælder både de eksterne midler, som en række fonde og andre aktører bevilger til forskere, og de interne midler på universiteterne.

Der kan være god musik i at give knappe midler til nogle af landets dygtigste forskningsmiljøer. Men hvis pengene bliver alt for koncentrerede hos en lille forskerelite, er der risiko for, at vi ikke skaber rimelige vilkår for ”bredden”, altså det vækstlag, som nye forskertalenter og idéer skal spire frem af. Ikke mindst fordi det er i dette vækstlag, at vi typisk finder kimen til fremtidens nye videnskabelige gennembrud.

Men hvordan står det egentligt til - er der et problem? I så fald, hvad skal vi gøre ved det - og hvem har bolden?

Panelet består af:

  • Maja Horst, Professor og Institutleder, Københavns Universitet
  • Steffen P. Lüders, Kommunikationschef, Novo Nordisk Fonden
  • David Dreyer Lassen, Bestyrelsesformand, Danmarks Frie Forskningsfond
  • Henrik Dam, Rektor, Syddansk Universitet
  • Jens Oddershede, Formand, Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
  • Marie Louise Nosch, Professor, Københavns universitet
  • Henrik Dimke, Formand, Det Unge Akademi
Arrangør:
Danmarks Forskningspolitiske Råd, Danmarks Frie Forskningsfond, DEA, Det Unge Akademi, Videnskabernes Selskab

Adresse:
Grønbechs Hotel: Restaurant Vilhelm
Allinge


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »