Folketingets udvalg har kaldt transportminister Benny Engelbrecht (S) i åbent samråd om investeringsplanen.

Samrådsspørgsmål A:

Vil ministeren i lyset af den tvivl, som regeringsskiftet har skabt om investeringer i trans-portinfrastrukturen i årene fra 2021-2030 redegøre for, hvilke projekter fra den blå inv-steringsplan “Aftale om et sammenhængende Danmark” regeringen ønsker at gennemføre, og hvilke projekter regeringen omvendt ønsker at skrinlægge for at skaffe penge til andre formål?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Ole Birk Olesen (LA)

Adresse:
2-080
Christiansborg
1240


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »