Folketingets udvalg har kaldt social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i åbent samråd om at sikre plejeforældres ytringsfrihed og mulighed for deltagelse i den offentlige debat.

Samrådsspørgsmål A:

De danske myndigheder kritiseres for at true med at fjerne en plejegodkendelse grundet bloggeren Jaleh Tavakolis deltagelse i den offentlige debat.

Hvordan vil ministeren sikre plejeforældres ytringsfrihed og mulighed for deltagelse i den offentlige debat, uden at de skal være bekymrede for at miste deres plejetilladelse? Og vil ministeren i forlængelse heraf redegøre for, hvordan det samtidig sikres, at hensynet til barnets tarv og familiære tilknytning vægtes højt?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF)

Adresse:
1-133
Christiansborg
1240


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »